KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Alkohol

Øl

KrF vil føre en solidarisk alkoholpolitikk, og nøkkelbegrepene i KrFs alkoholpolitikk er solidaritet med dem som sliter, omsorg for dem som har problemer og forebygging av skader. Som samfunn har vi et ansvar for å redusere skadevirkningene av alkoholmisbruk og uvettig alkoholbruk. 

En offensiv ruspolitikk handler om aktivt forebyggende arbeid. Misbruk av alkohol og rusrelaterte problemer har en høy kostnad både for enkeltmennesker og samfunnet. KrF vil opprettholde den nasjonale målsettingen om reduksjon i alkoholforbruket. Det betyr å opprettholde en relativt høy pris på alkohol og begrense tilgjengeligheten.

KrF vil

  • at utesteder som bryter skjenkereglene, skal miste skjenkebevillingen i minst 3 måneder, og at salgssteder for alkohol som selger til mindreårige, skal miste salgsløyve i tre måneder og i tillegg ilegges bøter.
  • endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl 03.00 til 02.00.
  • at politiets råd bør tillegges betydelig vekt når spørsmål om salgs- og skjenkebevilling skal avgjøres.
  • ta initiativ til en nasjonal holdningskampanje om problematikken arbeid og alkohol. AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) må styrkes.  
  • støtte frivillige lag og organisasjoner som driver opplysnings- og holdningsskapende rusarbeid.
  • at rusfrihet skal være en forutsetning for offentlig støtte til idrettsarrangementer.
  • opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk.
  • stramme inn alkoholloven, slik at det ikke blir mulig å dumpe prisene på utesteder.
  • beholde Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder til at denne funksjonen kan ivaretas.
  • opprettholde reklameforbudet for alkohol.

Her finner du hele ruspolitikken vår.

Spørsmål vi ofte får:

- Hvorfor vil dere stenge sjenkesteder kl.02.00?
KrF:
I dag er mange redde for å gå ut på byen eller gå i gatene på kveldstid. Vold, bråk og fyll preger gatebildet og i stedet for at politiet kan ta seg av andre viktige oppgaver bruker de masse tid på å skille slagsmål. Erfaringene fra byer som har innført tidligere sjenkestopp viser også at det fører til en klar nedgang i antall voldstilfeller. Politiet i våre største byer har bedt om en reduksjon i sjenking av alkohol, og de får KrFs støtte.

- Vil KrF ha høyest mulig alkoholpris?
KrF:
Høyest mulig pris er ikke noe mål i seg selv, men vi vil ha en pris som fungerer og som er et virkemiddel for et moderat forbruk av alkohol. Vi vet at pris og tilgjengelighet er de to faktorene som mest effektivt påvirker forbruket. Da synes vi det er lurt å bruke disse virkemidlene for å få redusert alkoholforbruk.

- Hvorfor vil dere gjøre det vanskeligst mulig for folk som vil ha litt øl eller vin til maten?
KrF:
Vår alkoholpolitikk handler ikke om å gjøre det vanskelig for dem som har kontroll på alkoholforbruket vårt, men den handler om solidaritet med dem som får problemer på grunn av for høyt alkoholforbruk. Alkohol er en lovlig vare i Norge, og vi ønsker ikke å forandre på det. Men vi mener at de av oss som ikke har problemer med alkohol tåler å betale litt ekstra for at færre barn og voksne får ødelagt livene sine som følge av alkoholmisbruk.