KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Bio- og genteknologi

Bio Genteknologi

KrF ønsker å utnytte de mulighetene bioteknologi gir, blant annet til bedre behandlingsmetoder for sykdom og skade. Det må satses på etisk forsvarlig forskning, utvikling og behandling. Etikken må sette grenser for teknologien, ikke omvendt. All lovgivning må baseres på respekten for menneskets ukrenkelige egenverdi, menneskerettigheter og vern om den enkeltes integritet.

Kartleggingen av menneskenes gener åpner for nye behandlingsmetoder. Men kunnskapen og teknologien kan misbrukes og brukes til å skape et sorteringssamfunn der noen blir sortert bort fordi de har (eller ikke har) bestemte egenskaper. KrF vil ha et samfunn med plass til alle. Forskning, sortering og utvelgelse blant spirende liv er ikke i samsvar med dette. Vi vil derfor motvirke utviklingen av et sorteringssamfunn. Hvert enkelt menneske er gjennom sine særegne egenskaper unikt, og derfor har det sin selvstendige rett til et verdig liv uavhengig av kjønn, alder, rase, livssyn og funksjonsevne.

Noen partier (SV, Ap og Frp) ønsker å innføre tidlig ultralyd som en rutinemessig undersøkelse for alle gravide. Dette er et tilbud som ikke har noen dokumenterte helsegevinster, men som er meget godt egnet til å avdekke om et foster har Downs syndrom. Etter at de innførte tidlig ultralyd i Danmark, fødes det nesten ikke barn med Downs lenger der. KrF ønsker å bruke helsekronene på å redde liv, ikke sortere bort liv, og derfra sier vi nei til innføring av rutinemessig tidlig ultralyd.

KrF går imot terapeutisk kloning, hvor man dyrker frem menneskespirer (embryoer) for å bruke stamceller fra disse til å helbrede mennesker. KrF mener at forskningsressursene heller bør konsentreres om stamceller fra fødte mennesker, ettersom dette ikke er etisk problematisk slik stamceller fra ufødt liv er.

Her finner du hele politikken vår innenfor bio- og genteknologi.

 

Spørsmål vi ofte får:

-       Hvorfor er KrF mot metoder som reduserer lidelser for både voksne og barn?

KrF: Vi er glad for alle gjennombrudd som løser medisinske gåter. Vi vil oppmuntre forskningen til å gjøre dette innenfor etiske grenser, som ved stamceller fra fødte mennesker. Denne forskningen satser vi mye penger på!

-       Hvorfor vil ikke KrF åpne opp for forskning på embryonale stamceller?

KrF: KrF mener at retten til liv gjelder helt fra unnfangelsen. Forskning på stamceller fra befruktede egg gjør at de må kastes etterpå. Vi kan ikke overse de etiske problemene ved at disse livene går tapt.  De fleste forskere er dessuten enige om at det er ved bruk av adulte stamceller (stamceller fra fødte mennesker) at et eventuelt behandlingsgjennombrudd for reparasjon av ødelagte organer vil skje. Komplikasjoner ved behandlingen er mindre sannsynlig her enn ved bruk av embryonale stamceller.

-       Hvorfor vil ikke KrF ha tidlig ultralyd når det allerede er mange som får det i dag, for eksempel gjennom private klinikker?

KrF: I dag er det mange som ønsker å se fosteret på et tidlig tidspunkt, se hjertet slå og den typen ting. Derfor er det mange som tar en tidlig ultralyd hos private aktører. Her gjøres ikke de undersøkelsene som må til for å avdekke Downs syndrom. Alle kvinner som er engstelige for at noe er galt, eller der det er mistanke om at det kan være problemer med svangerskapet, har også i dag rett til å få en tidlig ultralyd i det offentlige. Slik vil KrF at det fortsatt skal være. Det vi er imot er å gjøre tidlig ultralyd til en rutinemessig undersøkelse som alle gravide skal gå gjennom (et screening-program) der den eneste veldokumenterte effekten er at man avdekker fostre med Downs. Det skaper et enda sterkere sorteringssamfunn, det har ingen dokumenterte helsegevinster, og det er helt feil bruk av helsekronene.