KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

EU

Flagg

KrF vil ikke at Norge skal søke medlemskap i EU. Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til det indre markedet i EU uten å miste nasjonal handlefrihet på alle områder som ville omfattes av medlemskap i unionen.

Et medlemskap vil kunne svekke vår handlefrihet på flere viktige områder. EU prøver nå å utarbeide felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og skal i økende grad tale med én stemme. Gjennom EØS-avtalen beholder Norge utenrikspolitisk handlefrihet, noe som er viktig i mange internasjonale prosesser.

 

Norge har næringspolitiske interesser som krever gode relasjoner til EU. EØS-avtalen utgjør hovedfundamentet for Norges forhold til EU. Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til det indre marked uten å miste nasjonal handlefrihet på en del områder som ville omfattes av medlemskap i EU. EØS-avtalen gir oss også tilgang på samarbeid innenfor utdanning og forskning. Gjennom EØS-bidraget gir Norge solidariske bidrag til fattige EU-land. EØS-tilknytningen gjør at Norge i motsetning til EU-medlemmer ikke er underlagt EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk, noe som er viktig for distriktspolitikken og forvaltningen av jordbruks- og fiskeriressursene. Ved å stå utenfor EU beholder Norge også større utenrikspolitisk handlefrihet. I tillegg til EØS-avtalen har Norge samarbeidsordninger med EU på andre områder av felles interesse – som justispolitikk, utenriks- og sikkerhetspolitikk.

EØS-avtalen innebærer imidlertid også demokratiske utfordringer ved at det tas beslutninger i EU som Norge i liten grad har mulighet til å delta i. KrF mener Norge må utnytte de mulighetene vi har til å delta mer aktivt. Vi må utnytte det handlingsrommet vi har og våge å bruke vår uavhengige stemme. Reservasjonsretten i EØS må kunne benyttes aktivt i særlige viktige spørsmål.

Les mer under overskriften "Norges forhold til EU" i kapittelet om utenrikspolitikk i KrFs politiske program.

KrF vil

  • utnytte vårt handlingsrom i EØS-avtalen effektivt og styrke samarbeidet med EU.
  • at Norge ikke skal søke om medlemskap i EU, men beholde dagens tilknytningsformer.
  • respektere flertallet i en eventuell ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap.