KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Fiskeri og havbruk

Fiske

Kysten av Norge er lang og ressursrik. Havområdene våre er tre ganger så store som landområdene. Fiskeri- og havbruksnæringen skaper enorme verdier, og er vår nest største eksportnæring, etter petroleumsprodukter. Et langsiktig bærekraftig forvaltningsperspektiv må ligge til grunn for fiskeri- og havbrukspolitikken.

KrF vil

  • sikre en forsvarlig og langsiktig bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.
  • at fiskeri skal ha prioritet i spørsmål som omhandler avveininger mellom oljeutvinning/seismisk skyting og fiskeri.
  • bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk.
  • legge vekt på lokale arbeidsplasser når kvoter skal fordeles.
  • at fiskerfradraget økes fra 150 000 til 170 000 i 2014, og prisjusteres videre i tråd med den generelle utviklingen.