KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Forsvar

Forsvaret

Forsvaret har en rekke oppgaver i fred, krise og krig, blant annet suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse samt fredsstøttende og stabiliserende operasjoner. Forsvaret har også en viktig rolle med å bistå politiet ved kriser og katastrofer internt i eget land. 

Forsvaret har gått fra et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar med vekt på kvalitet og fleksibilitet. Det er fortsatt store utfordringer som krever omstilling. Forsvaret må få nok penger til å utføre de oppgavene politikerne har vedtatt at de skal. Et moderne forsvar krever høyt spesialisert kompetanse og avansert materiell. 

 

Relevante spørsmål

- Bør allmenn verneplikt opprettholdes?
KrF: Ja, KrF mener at allmenn verneplikt er sentral for Forsvarets forankring og legitimitet i det norske samfunn og sikrer rekruttering av personer som er skikket til militærtjeneste. Verneplikten må opprettholdes og utformes etter Forsvarets behov. Verneplikten utgjør en svært viktig ressurs for Forsvaret og er sterkt forankret i befolkningen. Forsvaret har for tiden behov for færre soldater enn dem som til enhver tid godkjennes som tjenestedyktige på sesjon. Det er derfor enda viktigere at de som faktisk avtjener verneplikten får gode rammebetingelser både i form av utdanning og økonomisk kompensasjon. Det å bli innkalt til militærtjeneste er en tillitserklæring, gir god skolering og er et viktig samfunnsoppdrag.

- Ønsker KrF at norske soldater skal bidra i internasjonale operasjoner?
Krf: Norge bør fortsatt ha kapasitet til å delta i internasjonale militære operasjoner. KrF vil at Norges bidrag til internasjonale militære operasjoner skal ha forankring i folkeretten, helst gjennom mandat fra FNs sikkerhetsråd.

I vårt politiske program kan du lese mer om hele vår Forsvarspolitikk.