KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Frivillig arbeid

Frivillighet

KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre. Frivillige og ideelle organisasjoner er helt avgjørende for nettopp dette.

Den norske befolkningen stiller opp, bryr seg og lar seg engasjere. Dette gjenspeiles i den gode oppslutningen om frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Norge er helt avhengig av de mange tusen enkeltpersonene som hver eneste uke stiller opp i idrettslag, korps, kor og ulike lag og organisasjoner over hele landet. Dette uvurderlige engasjementet må verdsettes mer. KrF vil ha et løft for frivilligheten, som gjør hverdagen for frivillige og ideelle organisasjoner enklere.

KrF ønsker en samfunnsutvikling som innebærer at vi tar vare på og videreutvikler det arbeidet som gjennom generasjoner er båret fram av idealisme. Det offentlige må samarbeide mer med frivillige aktører.

Frivilligheten må ikke kveles av byråkrati, kontroll og reguleringer. Vi må legge til rette for at organisasjonene kan få bruke tida til det de brenner for, ikke kveles av papirarbeid. KrF ønsker også et eget frivillighetsregister utviklet i samarbeid med frivillig sektor og som sektoren selv ser positivt på. KrF vil øke bevilgningene til opprettelse av flere frivillighetssentraler.

- Hvilke konkrete tiltak vil KrF ta i bruk for å styrke frivillig sektor?
KrF: KrF ønsker bl.a. å styrke inntektsgrunnlaget for frivillig sektor. I sin tid fikk KrF på plass en ordning der du får skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner på opptil 12 000 kroner. KrF vil øke denne denne til hele 50 000 kroner for privatpersoner og 100 000 kroner for bedrifter. KrF vil sikre fullt momsfritak til frivillige organisasjoner i stedet for en byråkraitsk kompensasjonsordning. I tillegg vil vi at det opprettes flere frivilligsentraler, og vi vil etablere et oppstartsfond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstart av nye, ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale utfordringer.

I vårt politiske program kan du lese mer om hele vår politikk for Det sivile samfunn.