KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Homofiles rettigheter

homofiles rettigheter.jpg

KrF ønsker å bygge et varmere samfunn med plass til alle. Alle mennesker er likeverdige uavhengig av alder, prestasjoner, kjønn, seksuell legning, hudfarge, tro eller andre forskjeller mellom mennesker. Vi er forpliktet til å arbeide for likeverd, likestilling og realiseringen av menneskerettighetene for alle mennesker.

KrF vil at alle mennesker skal kunne leve åpent med sin seksuelle orientering. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) har krav på respekt og en hverdag uten diskriminering og hatvold. Det er kjent at svært mange unge LHBT-personer sliter med selvmordstanker. Rusavhengighet og psykiske problemer er også overrepresentert i denne gruppen. Det er behov for en forsterket innsats for å forebygge disse problemene, og både skolen og helsetjenesten må involveres sterkere. KrF vil også at Norge skal gå foran for å fremme menneskerettigheter for LHBT-personer internasjonalt.

- Hva er KrFs holdning til lesbiske og homofile?
KrF:  Lesbiske og homofile har krav på samme nestekjærlighet som mennesker med annen seksuell legning. Homofile har akkurat samme menneskeverd som andre. KrF er imot diskriminering av homofile i samfunnet og støtter arbeidet for å bedre de homofiles levekår i Norge.

- Bør lesbiske og homofile ha rett til å adoptere?
KrF: Nei. Ved adopsjon må man ta utgangspunkt i barnas behov for en mor og en far, ikke voksnes rettighet til å kunne adoptere. På samme måte som at man trenger både mannlige og kvinnelige ansatte til å være forbilder og veiledere i barnehagen, trenger barn også en mannlig og en kvinnelig forbilder og veiledere i familien.

- Hva mener KrF om kjønnsnøytrale ekteskap?
KrF: KrF er opptatt av stabilitet og gode rammer for samliv - også homofile som velger å leve sammen skal sikres juridiske og økonomiske rettigheter. Vi mener at partnerskapsloven dekket behovene homofile/lesbiske som vil leve sammen i forpliktende samliv har. Derfor ønsket ikke KrF den ekteskapsloven vi har i dag. KrF mener at når det gjelder adopsjon og assistert befruktning, bør staten ha som utgangspunkt at barn bør ha rett på en mor og en far. Derfor ønsker KrF å endre ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven slik at disse sikrer barns rett til å få vokse opp med både en mor og en far dersom det er mulig.