KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Miljø

Miljø

Verden preges stadig mer av at klimaet er i endring. Klimaendringene er globale, og det trengs derfor både nasjonal innsats og internasjonalt samarbeid for å stoppe dem. Naturen må forvaltes slik at vi bevarer det biologiske mangfoldet. Det handler blant annet om skogvern, strandsonen og allemannsretten, ren luft, sunne vassdrag og en ansvarlig rovdyrpolitikk som balanserer hensynet til naturmangfold og hensynet til menneskene i aktuelle rovdyrområder.

Les mer om temaene nedenfor ved å klikke på dem:

I KrFs politiske program kan du lese mer om hele vår klima- og miljøpolitikk.