KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

17.03.2010 12:29

Ber Norge vurdere å fortsette i Tsjad-styrken

- Hvis FN-styrken i Tsjad rakner fordi Norge trekker ut feltsykehuset sitt, må saken opp til ny vurdering. Det sier KrF-leder Dagfinn Høybråten som nå har reist saken overfor forsvarsministeren.

Dagfinn Høybråten
Foto: Anne Bråtveit

- Norge etablerte i mai 2009, etter anmodning fra FN, et militært feltsykehus og et brønnborelag som bidrag til FNs fredsoperasjon MINURCAT i Tsjad og Den sentralafrikanske republikk. Bidraget til MINURCAT er i dag Norges eneste militære FN-engasjement. Det var forutsetning at feltsykehuset skulle stå i operasjonsområdet i kun ett år, og at bidraget dermed skulle trekkes tilbake i mai 2010. KrF har i utgangspunktet gitt sin støtte til dette, skriver Høybråten i et brev til statsråden

- Det viser seg imidlertid at det ikke har vært mulig å få på plass noen erstatning for det norske sykehuset. Dette ser nå ut til å kunne føre til at andre land trekker ut sine bidrag til en FN-styrke som allerede er kraftig underbemannet. Hele operasjonen settes dermed i fare, og konsekvensene kan bli svært alvorlige for hundretusener av hjelpetrengende flyktninger og internt foredrevne, heter det i brevet.