KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a
Samferdsel

Hva mener KrF om: Samferdsel

God samferdsel er avgjørende i hverdagen vår, både for skole, jobb, næringsliv og fritidsaktiviteter. Samferdsel legger viktige føringer for hvor folk velger å bosette seg, og for hvor det blir etablert virksomheter og arbeidsplasser. Det er et mål for KrF at folk skal kunne ferdes trygt, enkelt og mest mulig miljøriktig, og at et offentlig utbygd transportnett skal fremme bosetting og næringsliv i hele landet.


Les mer

Relaterte saker: Samferdsel

Siste saker: Andersen Eide


05.03.2012 10:26

Stad skipstunnel må bygges

- At Stad skipstunnel ikke er med i forslaget til Nasjonal transportplan er en skandale. Nå må regjeringen rydde opp i rotet, sier Rigmor Andersen Eide.

Rigmor

Stad skipstunnel er utelatt i Kystverkets forslag til ny transportplan. Andersen Eide mener både regjeringen og Kystverket er handlingslammet.

- Dette prosjektet er overutredet. Prosjektet utsettes og utsettes. Prosjektet treneres, gang på gang. Nå må regjeringen gripe inn og sørge for at skipstunnelen blir bygget, sier Andersen Eide.

Andersen Eide mener Stad skipstunnel kan bli en verdensattraksjon.
- Når de gamle egypterne klarte å bygge pyramidene, er det helt utrolig at vi ikke skal klare å skyte hull gjennom et lite fjell. 38 000 fartøy passerer Stad hvert år. Siste ord er ikke sagt. Prosjektet er for godt til å bli skrinlagt, avslutter Andersen Eide.