KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a
Landbruk

Hva mener KrF om: Landbruk

Norsk landbruk er viktig for å opprettholde matvaresikkerhet, verdiskaping, bosetting og kulturlandskap. Bondens arbeid må verdsettes slik at de som driver med landbruk blir sikret en inntekt på linje med andre yrkesgrupper. Landbrukspolitikken må ta høyde for at utfordringene varierer i ulike deler av landet.


Les mer

Relaterte saker: Arbeid og næringsutvikling

Siste saker: Hjemdal


23.03.2012 13:14

Brudd i landbruksforhandlinger

Regjeringspartiene og KrF har vært i forhandlinger for å komme til enighet om norsk landbruks- og matpolitikk. Partene har ikke kommet til enighet. KrF  har løftet særlig tre områder: Inntektsutjamning, økt matproduksjon og styrket jordvern.

Line Hjemdal
Foto: Mona Høvset
Copyright: KrF

- Vi har i hele prosessen vært åpne og ærlige på at inntekt, matproduksjon og jordvern som er det viktigste for oss å få sterkere formuleringer på. Særlig inntektsutjamning har vært et ankerpunkt, der fikk vi dessverre ikke sterke nok formuleringer, sier parlamentarisk nestleder Line Henriette Hjemdal.

Inntektsnivået er lavere enn andre grupper
Yrkesutøvere i jordbruket har i gjennomsnitt hatt ca. samme kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet de siste årene, men likevel ligger inntektsnivået langt lavere enn andre yrkesgrupper.

- For å sikre rekruttering til yrket er det viktig at forskjellene i inntekt til andre yrkesgrupper fremdeles reduseres. Dette har vært vårt hovedbudskap inn i forhandlingene, fortsetter Hjemdal

KrF vil fremme en rekke forslag
KrF vil fremdeles jobbe for at landbrukets interesser skal ivaretas, og vil fremme en rekke forslag når meldingen skal behandles.

- Vi vil fremme flere forslag for å stimulere til økt matproduksjon, styrket jordvern og tetting av inntektsgapet. Vi vil blant annet foreslå strategier på korn og kjøttproduksjon fra grovfôrbasert husdyrhold, vernehjemmel i jordlova og fondsavsetningsordning etter mønster fra skogfondet, sier Hjemdal.

Selv om forhandlingene har vært tøffe, presiserer Hjemdal at klimaet har vært godt.

- Vi har hatt godt samarbeidsklima i alle forhandlingsmøtene. Bruddet var rent politisk, og skyldes at Regjeringen står for langt fra KrF i landbrukspolitikken til at vi kom til enighet, avslutter Hjemdal