KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

26.11.2012 16:00

KrFs program for 2013-2017

KrFs programkomité har nå ferdigstilt sitt andreutkast til nytt stortingsprogram for perioden 2013-17.

Dagrun Eriksen

Les programforslaget her

Endringsforslagsskjema

Programforslaget i Word-format

Dagrun Eriksen er leder for programkomiteen som har utarbeidet forslaget til nytt stortingsprogram. Med seg har hun hatt:

Trude Brosvik
Svein Iversen
Marie Ljones Brekke
Per Kristian Sbertoli
Kjell Ingolf Ropstad (stortingsrepresentant)
Elisabeth Løland (KrFU-leder)
Mariam Rapp (leder for KrF Kvinner)

Om programprosessen
Programkomiteen presenterte sitt førsteutkast i mai i år. Deretter har programmet vært på en førstegangshøring i partiorganisasjonen. På bakgrunn av innspillene som kom i den første runden, har komiteen utarbeidet sitt andreutkast. Dette er det endelige programforslaget som vil ligge til grunn for landsmøtebehandlingen i 2013.

Nå er andre høringsrunde i gang, og denne går frem til 10. februar 2013. I denne runden har fylkeslag og andre partiledd som har delegasjoner på landsmøtet muligheten til å komme med endringsforslag. Deretter går programmet gjennom landsstyret i mars og skal behandles og vedtas endelig på landsmøtet i april 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 


Vedlegg: