KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a
Finans

Hva mener KrF om: Kommuneøkonomi

En god kommuneøkonomi er både avhengig av samsvar mellom oppgaver storsamfunnet har gitt kommunene og de midler man får til rådighet og kommunestyrenes evne til å foreta gode og langsiktige prioriteringer.


Les mer

Relaterte saker: Kommune

Siste saker: Bekkevold


15.05.2012 13:55

Kommuneproposisjonen for 2013

Gjeldstyngede kommuner får ikke nok drahjelp fra staten

- Gjelden i kommunene stiger voldsomt og kommunenes driftskostnader er ventet å stige ytterligere i 2013. Dette tar fra kommunenes muligheter til å bygge sykehjem, barnehager og skoler, sier Geir J. Bekkevold.

Geir Bekkevold
Foto: Gunnhild Sørås

Selv om det er en økning i frie midler blir bevilgningsøkningen i kommuneproposisjonen for 2013 i stor grad spist opp av demografiutvikling, økte lønns- og pensjonskostnader og andre driftskostnader som påfaller kommunene. Gjeldsnivået i kommunesektoren har økt kraftig de senere årene som følge av høyt investeringsbehov og manglende drahjelp fra staten.

Frykter dårligere tjenester for barn og eldre
- Det er ofte lite igjen kommunekassa etter at regningene er betalt.  KrF frykter at resultatet kan bli dårligere tjenester til barn og eldre over hele landet, sier Bekkevold.

KrF savner en reell økning i kommunebudsjettene, som kan gi kommunene det handlingsrommet de trenger for å opprettholde et godt tilbud. En spørreundersøkelse blant ordførere og rådmenn gjort på oppdrag fra KS, viser at tre av fire ordførere mener at gapet mellom forventninger og hva kommuneøkonomien gir rom for, har økt de siste årene.

- Dette må det tas tak i. Kommunene får stadig pålagt nye oppgaver, men det følger sjeldent penger med disse. Det er også denne kommuneproposisjonen et bevis på, sier Bekkevold.

Økningen i år er tilsvarende økningen i fjor.

- Vi hadde gjerne sett en ytterligere økning i rammene, for å bedre tjenestetilbudet i kommunene, avslutter Bekkevold.