KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a
Forskning

Hva mener KrF om: Utdanning og forskning

For å sikre fremtidig utvikling og verdiskaping, vil KrF prioritere investering i kunnskap og forskning. KrF vil sikre kvaliteten i høyere utdanning ved å øke grunnbevilgningene til utdanningsinstitusjonene. Skal Norge i fremtiden være et konkurransedyktig kunnskapssamfunn, må vi satse på forskning. KrF ønsker å bygge høyere utdanning på den universitets- og høyskolestrukturen som er etablert. Det er et offentlig ansvar å sikre lik rett til utdanning for alle.


Les mer

Relaterte saker: Skole og forskning

Siste saker: Eriksen


05.06.2012 12:48

Rødgrønn mistillit til studentene

I dag fratar regjeringen studentene retten til å styre seg selv. – Nok et eksempel på de rødgrønnes manglende tillit til andre enn seg selv, sier KrFs medlem i utdanningskomiteen, Dagrun Eriksen.

Dagrun Eriksen

Etter at studentene har styrt seg selv siden 1939, fratar regjeringen dem i dag flertallet i studentsamskipnadene og krever to tredels flertall for å kunne fatte flere beslutninger i styrene.

Fremtidens ledere
- Jeg forstår godt at studentene opplever dette som mistillit. I over 70 år har studentene vist at de har tatt ansvar for utbygging av egen velferd. Dette er fremtidens ledere. Det er urovekkende at regjeringen ikke har tillit til dem, sier Eriksen.

Hun mener at det er riktig og viktig at studentsamskipnadene har studentflertall i sine organer. Studentene skal også kunne ha flertall i styret i de store studentsamskipnadene.

– Regjeringen utvanner og overkjører brukerstyringen som er et overordnet prinsipp for studentsamskipnadene. Styrenes kompetanse bør heller styrkes, framfor å redusere studentenes makt i samskipnadsstyrene, avslutter Eriksen.