Livskvalitet i hverdagen handler også om verdiskaping!

I Møre og Romsdal har vi et attraktivt, internasjonalt og nyskapende næringsliv. Vi er industrifylket med bl.a store klynger innen møbel- og maritim næring. Den største industrigreina er de maritime næringene der rederi, verft, design og mekanisk industri har dannet en unik klynge. Vi er også fiskerifylket, reiselivsfylket og etter hvert gassfylket. Ei anna viktig næring er landbruket.

Lønnsomme bedrifter er ei forutsetning for bosetting og KrF vil arbeide for at norske bedrifter har forutsigbare rammebetingelser som legger til rette for verdiskaping.  Næringsutvikling krever god kunnskap og høy kompetanse. KrF vil bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå og dette bør skje i nært samarbeid med næringslivet.
 
KrF ønsker flere nyetableringer i Møre og Romsdal. Vi vil innføre bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende. Syketrygd og gode løsninger for egne barn er dårlig ivaretatt for selvstendige næringsdrivende sammenlignet med vanlige lønnsmottakere. Disse bør ha rett til sykepenger fra første dag! KrF vil føre en økonomisk politikk som fremmer nyskaping og næringsutvikling for de som vil investere i nye virksomheter. Vi vil fjerne arveavgiften ved generasjonsskifte i familiebedrifter - et viktig tiltak for de 40.000 bedriftene dette gjelder. En aktiv næringspolitikk er forutsetning for en god distriktspolitikk. Jeg ønsker å være en brobygger mellom sentrale vedtak og det som skjer i Møre og Romsdal.


Legg til kommentar på artikkel

Kommentarer på artikkel
Næringspolitikk
http://www.aftenposten.no/meninger/spaltister/woon/article3313722.ece Les denne artikkel.
Innsendt av Per O Sandberg - 12.10.2009

Nærigspolitikk
Led denne artiklen: http://www.aftenposten.no/m...
Innsendt av Per O Sandberg - 12.10.2009

Nordøyvegen?
Hei, eg er ei ung jente frå Møre og Romsdal. Vi holder på med eit skuleval på ungdomsskulen, og der fekk eg i oppgåve å fortelle om krf, og om kva dei vil jobbe med i lokal miljøet... Så derfor lurte eg på om du kunne svare meg litt på det?:) Eg lurer også på om krf er villig til å jobbe for nordøyvegen? Er det ein sak som står på lista? Er det andre spesielle saker som eg kan fortelje krf vil jobbe for? å kvifor dei skal stemme på krf? Det hadde vore veldig kjekt å fått svar på det :) det hadde hjelpt meg mykje!;) Helsing Maria:)
Innsendt av Maria - 01.09.2009

Foregangsfylket Møre og Romsdal
Det er ikke mange fylker hvor KrF har like store muligheter til å koble familiepolitikken nærmere næringspolitikken som i Møre og Romsdal! Næringspolitisk trenger KrF å komme mer på banen, og det kan man gjøre uten å miste fokus på familiepolitikken
Innsendt av Herdis Rødskar, Herøy KrF - 21.08.2009

rigmor eide oversikt