Finanskrisen tar liv

Finanskrisen er dårlige nyheter for verdens fattige. Verdensbanken forventer at nye 46 millioner mennesker i utviklingslandene vil bli rammet av fattigdom bare i 2009. Uten at noe spesielt gjøres kan det økonomiske tilbakeslaget i verden koste 2,8 millioner nye barn livet innen 2015.

Men de gode nyhetene er at noe kan gjøres. Hvis verden tar lærdom av erfaringene fra tidligere økonomiske nedgangstider, kan en slik utvikling motvirkes.  Hvis vi tar på alvor vårt ansvar for å beskytte barna som er de mest sårbare av alle, investerer vi nå i deres helse. Da trenger vi ikke å gjenta feilene fra tidligere korsveier da verden unnlot å satse på barns helse - med unødvendig død og lidelse som resultat.

Noe kan altså gjøres. Siden 2000 har en rekke ulike aktører arbeidet sammen i den verdensomspennende vaksinealliansen GAVI. Målet i denne perioden har vært å sørge for at de vanlige vaksinene for barn blir tilgjengelige også for de som vokser opp i de fattige landene. Det fins få mer målrettede livreddere enn disse vaksinene. Ved slutten av 2008 var anslagsvis 213 millioner barn vaksinert med støtte fra GAVI. 3,4 millioner barns liv er reddet. Den største suksesshistorien vaksinen mot Hepatitt B som er en av de store dødsårsaker for barn. 192 millioner barn har fått denne vaksinen siden GAVI ble startet.

Nå er mulighetene til stede å investere i nye vaksiner for verdens fattigste barn mot lungebetennelse og diare som er to av de sykdommene som tar flest barneliv under fem år. Disse to vaksinene representerer nye muligheter for å nå tusenårsmålet om reduksjon i barnedødeligheten. Uten disse vaksinene regner eksperter med at det ikke vil være mulig å nå målet.

Akkurat nå deltar jeg på styremøtet i GAVI-alliansen der disse viktige spørsmålene står på dagsorden. Det er av de mest meningsfylte oppdragene jeg har. Det handler om det mest grunnleggende av alt: Å redde sårbare barns liv.


Legg til kommentar på artikkel

Dagfinn Høybråten bloggoversikt