Skuffet over at NTP ikke følges opp

Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke følger opp Nasjonal Transportplan. Dette rammer blant annet veivedlikehold og drift, rassikring, behovet til nye samferdselsprosjekter og fylkesfergedriften i Møre og Romsdal.

Regjeringen har i dag varslet i Stortinget at fylkene neste år skal få 1 milliard til sammen for å styrke vedlikeholdet på de veistrekningene de nå får ansvaret for. Sannheten er at det er behov for mist 12 milliarder kroner. Bare i vårt fylke Møre og Romsdal mangler vi 46 millioner på drift og vedlikehold. I tillegg kommer store gap i forhold til finansieringsbehov både når det gjelde fylkesfergene og manglende økning på investeringsrammen. Skal vi nå målet om oppgradering av stamveiene, som staten har ansvaret for, må det langt flere midler til enn 1 milliard.

Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har lyttet til innspillene fra fylkene, som nå får ansvaret for disse veiene, ei heller på de klare rådene fra Kommunenes Sentralforbund.


Legg til kommentar på artikkel

rigmor eide oversikt