Gi kvinner plass i styrerommene

8.mars markeres kvinnedagen. Mange spør om det fortsatt er behov for en kvinnedag. "Vi er da likestilte i Norge", vil flere hevde.

Statistikk viser at på mange områder er kvinner og menn fortsatt ikke likestilte. 12 prosent av norske toppledere er kvinner, syv av ti AS styrer består kun av menn. Er det rett å stenge kvinner ute fra styrerom og lederjobber?

Da Ansgar Gabrielsen var næringsminister, satte han krav til kvinnerepresentasjonen i styrene i 350 allmennaksjeselskaper.Før loven om kjønnsbalanse i allmennaksjeselskaper ble introdusert i 2003, vokste andelen kvinnelige styremedlemmer med en takt som hvor det ville tatt 200 år for å nå 40-prosentsmålet.  Etter at den nye loven ble vedtatt, tok det ikke mer enn fem år før målet var oppfylt.

Kvinnene som er kommet til, er yngre og har en høyere formell kompetanse enn sine mannlige kolleger. 36% prosent av kvinnene har en universitets- eller doktorgrad, mot 29 prosent av mennene. Nesten tre fjerdedeler av de mannlige styremedlemmene som ble spurt, hevdet at flere kvinner i styrerommene har medført flere diskusjoner og videre perspektiver i styrearbeidet.

KrF kvinner mener at tiden er inne for å utvide regelen om kjønnsbalanse i allmennaksjeselskaper til også å gjelde store aksjeselskaper. Dagens kvinne andel er altfor lav, og den vokser for sakte.  I 2004 var andelen kvinner i styrene i aksjeselskapene 15 prosent. I 2010 hadde andelen kun vokst til 17 prosent.

KrF Kvinner vil gjøre noe med det. Vi vet at kvotering virker. Tiden er inne for å diskutere utvidelse av regelen om kjønnsbalanse i norske styrerom.

Ha en fin 8. Mars!


Legg til kommentar på artikkel

Kommentarer på artikkel
Gi kvinnene plass i styrerommene
Dette var så godt skrevet at en burde prøve å få de inn som leserinnlegg i alle landets aviser.
Innsendt av Kitt Larsen - 09.03.2012

Mariam Rapp oversikt