Unnskyld Høybråten!

Unnskyld Høybråten, skrev Avisa Nordland og roser røykelovens "far" for at røykeloven har gjort samfunnet vårt til et bedre sted å leve. Det var ikke uten kamp at loven ble vedtatt. Mange tok til orde for at dette aldri kunne realiseres, men med god støtte fra restaurantbransjen og med stemmer fra politiske meningsfeller gikk loven igjennom, og resultatet har blitt forbedret livskvalitet både i jobbsammenheng og i fritid.

Ikke bare for de som har sluttet å røyke men også for de som uforskyldt ble passive røykere. Flere land har i ettertid vedtatt samme lov som Norge. Nedgangen i antall røykere er oppsiktsvekkende. Spesielt gledelig er det at den største nedgangen er blant de unge i alderen 16 -24 år. Siden 2003 er røykingen halvert i denne aldersgruppa. Kvinnene har også blitt flinkere til å stumpe røyken, og nå ligger kvinner og menn likt an på 21 prosent dagligrøykere. Ett år tidligere svarte 23 prosent av kvinnene at de røykte hver dag. Målet er ennå ikke nådd.  Selv om utviklingen hittil er god, er det jo fortsatt en femdel av befolkningen som kunne stumpet røyken og fått en bedre helse. Det nytter å stå på for det man har tro på!


Legg til kommentar på artikkel

Kommentarer på artikkel
Det utenkelege blei sjølsagt
I dag er det heilt heilt naturleg for folk flest med dei begrensningane som røykelova førte til. Eg ser på eit gammelt avisutklipp frå 1971, då var eg ny i politikken og sat sammen med 20 mannfolk der mange av dei røyka under heile møtet. Eg stinka då eg kom heim. M & R fylkesting hadde nettopp vedteke "røykfrie" møte, og eg drista meg til med innlegg og forslag om at Midsund kommunestyre innførte røykfrie møte. Det vart vedteke, med 3 sinte stemmer imot, som måtte ut å ha seg ein blås.
Innsendt av Liv Johanne Opstad - 01.05.2013

UNSKYLD HÅYBRÅTEN!!
Du er kjempe flink blogger mormor :-)
Innsendt av Ingrid Emilie Eide - 10.02.2010

Du har forsåvidt rett men...
Du skriver at det er gledelig at halvparten av de unge som røkte i 2003 nå røyker. Men det er en betydelig andel i dag som snuser. Faktisk er det i dag flere som bruker tobakk enn det det var i 2003. Dessverre. De unge er lett påvirkelige og godtar det politikerne gjør og sier. Dermed ble røyk ut og snus inn. Merkelig at Norge som ett av to land(Sverige) i Europa tillater en ny skadelig vare som en erstatning til røyk i stedet for å hindre folk i å bruke tobakk i det hele tatt. En liten tankevekker iom at avgiftene på tobakk er så høye så kan vel ikke Staten forby snus.
Innsendt av Harald Pettersen, Lillehammer - 03.09.2009

Kvinner over 50
Røyking er skadelig for kvinner, menn og barn. Til og med de som ligger i magen til mora si kan bli skadet av røyking....
Innsendt av snart eksrøyker - 21.08.2009

Blogg!
Blogg mer, Rigmor!!
Innsendt av Herdis - 15.05.2009

En grei påminnelse.
Enig med deg!
Innsendt av Rigmor Andersen Eide - 24.02.2009

Røyking er skadelig
Også for kvinner over 50
Innsendt av S.Værnes - 23.02.2009

rigmor eide oversikt