KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Flickr Se oss på YouTube

Send sms KrF+beløp til 2377

Geir J. Bekkevold
Søndagsåpne butikker

- Regjeringen på ville veier

(27.03.2015 14:40)

-Norge har hatt søndagsfri i 991 år. Dette året skal ikke få bli det siste. KrF kommer til å kjempe for å bevare søndagen med alt vi er og har, sier stortingsrepresentant Geir J. Bekkevold.

Olaug Bollestad Pressekonferanse

Enighet om fritt behandlingsvalg

(26.03.2015 13:28)

H, Frp, KrF og V tar felles grep for å korte ned ventetidene, styrke pasientrettighetene og øke valgfriheten. Samarbeidspartiene er nå enige om å innføre fritt behandlingsvalg. Reformen iverksettes først innenfor rusbehandling og psykisk helse, og vil senere innfases for nye pasientgrupper.

Etikk
Uttalelse fra KrFs landsstyre:

KrF vil ha hensyn til menneskerettigheter inn i SPUs eierskapsstrategi

(21.03.2015 12:44)

Statens Pensjonsfond Utland investerer penger i selskaper som bryter menneskerettighetene. KrF mener derfor at Norges Bank Investment Management (NBIM) må utvikle et forventingsdokument om menneskerettigheter, inkludert urfolks og arbeidstakeres rettigheter, for å minimere sjansen for flere brudd i framtiden. 

Norgesflagg og kart
Uttalelse fra KrFs landsstyret:

Statlige arbeidsplasser til hele Norge

(21.03.2015 07:10)

Det er på tide med en ny og målrettet strategi for å spre kompetansearbeidsplasser over hele landet. Tilgang på slike arbeidsplasser gir store ringvirkninger og må være en del av et løft for distriktspolitikken, uttaler KrFs landsstyre.

knut Arild Hareide landsstyremøte 3. mars 2015
Landsstyremøte

Se Knut Arild Hareides tale her

(20.03.2015 15:05)

I dag holdt Knut Arild Hareide tale til landsstyremøte.

Geir Toskedal

KrF i posisjon for kommunereform

(20.03.2015 12:05)

- For KrF er det viktig at kommunereformen blir en demokratireform der makt og ansvar flyttes nedover, både til kommunene og til et folkevalgt regionalt nivå. Folk må ha tilgang til gode kommunale tjenester med høy kvalitet der de bor, sier Geir S. Toskedal, KrFs kommunalpolitiske talsperson.