KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Flickr Se oss på YouTube

Send sms KrF+beløp til 2377

Anders Tyvand.jpg

KrF har fått med regjeringen på ferdighetsprøve i svømming i skolen

(23.02.2015 14:48)

– Svømmeopplæringen har blitt nedprioritert i mange år. Det håper jeg det blir slutt på nå, sier Anders Tyvand i KrF. Regjeringen og KrF legger nå frem en svømmepakke.

Kjell Ingolf Ropstad
Ny politireform:

Lokal tilstedeværelse er avgjørende

(17.02.2015 20:17)

- Hovedbegrunnelsen for at KrF ikke er med på avtalen om ny politireform med regjeringspartiene og Venstre, er fordi vi ikke fikk garantier for vårt krav om lokal tilstedeværelse. For KrF er det helt avgjørende at reformen ruster politiet til å møte fremtidens utfordringer, men fokuset må ikke bare være på beredskap, sier justispolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Hans Olav Syversen

Klokt at produktivitetsutvalget vektlegger skole og kunnskap

(10.02.2015 14:06)

- De gode og solidariske velferdsordningene våre er avhengige av høy sysselsetting og produktivitet for å være bærekraftige i møte med aldring av befolkningen og utflating av oljeinntektene. Derfor har KrF støttet opprettelsen av dette utvalget.

PK om klima_040215.jpg
Taktskifte i klimapolitikken

Enighet om 40 % klimakutt

(04.02.2015 09:41)

KrF og Venstre har i dag blitt enige med regjeringen om å kutte klimautslippene med minst 40 % frem til 2030. - Dette er et ambisiøst mål, men det må være mer enn et mål. Vi må starte omstillingen mot et grønt skifte, sier Knut Arild Hareide. 

Hans Olav Syversen

Ansvarlig eierskapspolitikk med KrF og V

(27.01.2015 14:32)

Torsdag blir eierskapsmeldingen ferdigbehandlet. KrF og Venstre har blitt enig med regjeringspartiene om at det ikke gis fullmakt til nedsalg i Kongsberg Gruppen, Flytoget og Statskog.