KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Flickr Se oss på YouTube

Send kodeord KrF + beløp til 2377. Velg mellom beløpene 100, 200 og 300.

Kjell Ingolf Ropstad

Fem partier krever klimalov

(09.04.2014 10:30)

Fem av åtte partier vil vedta en klimalov. Partialliansen er lei av tiltakene som aldri blir gjennomført. - Dette et klart signal. En lov vil være med på å forplikte klimapolitikken, sier Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad
Datalagringsdirektivet ugyldig

- En god dag for personvernet

(08.04.2014 13:45)

- Dette er en god dag for personvernet og menneskers frihet. EU-domstolens argumentasjon for å erklære direktivet ugyldig er en blåkopi av KrFs årelange argumentasjon mot direktivet. Nå må regjeringen ta konsekvensene og forkaste hele direktivet, sier Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson i KrF.

Hans Olav Syversen

Uklokt å legge ned etikkrådet

(04.04.2014 12:20)

- Oljefondet er et av verdens største fond, som investerer i stadig flere selskaper og områder. En kritisk og uavhengig vurdering av de etiske perspektivene ved investeringene er viktigere enn noen gang, sier Hans Olav Syversen, lederen i Stortingets finanskomité.

Kjell Ingolf_web.jpg

Foreldelsesfristen fjernes

(04.04.2014 11:12)

KrFs forslag om å fjerne foreldelsesfristen på drap og seksuelle overgrep ble igår vedtatt. – Det vil bety at alvorlige overgrep som drap og seksuelle overgrep aldri vil bli foreldet, og overgripere kan aldri slippe unna, sier Kjell Ingolf Ropstad til NRK

OlaugBollestad_2014

Gratis prevensjon til alle under 25

(02.04.2014 12:41)

– Kvinner i aldersgruppen 20 til 24 år har høyest aborthyppighet, men inkluderes ikke i ordningen med gratis prevensjon. Vi foreslår å utvide grensen for gratis prevensjon, som i dag er på 19 år, til å gjelde alle under 25, sier Olaug Vervik Bollestad.

Knut Arild Hareide
Klimapanelets delrapport 2:

Ingen tid å miste

(31.03.2014 11:40)

- Vi snakker ikke lenger om barnebarna. Dette gjelder barna våre. Klimapanelets rapport viser at klimaendringene ikke skjer i en fjern fremtid. Vi må snu nå, sier KrFs partileder Knut Arild Hareide i en kommentar til klimarapporten som er lagt frem i dag.