KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Nissedal KrF

Oyvind_Tveit.jpg

24.03.2011 11:31

Kommunevallista for kommunevalet i Nissedal 2011

Her finner du den vallista som vi går til val på ved kommunevalet 12. september 2011.

Les hele artikkelen
28.08.2013 10:18

Leserinnlegg

KrF, - for folk flest

Geir Jørgen Bekkevold juni 2013.jpg

Telemark treng fortsatt Geir Jørgen Bekkevold på Stortinget, og Noreg treng eit styrka KrF som set menneskeverdet i sentrum. Du kan vere med å bidra til det.

Les hele artikkelen
09.05.2013 11:54

Lesarinnlegg

Kontantstøtta, framleis liv laga?

Oyvind_Tveit.jpg

Me er ikkje i tvil om at kontantstøtta framleis vil vere viktig for at småbarnsfamiliar kan gjere reelle val.

Les hele artikkelen
06.04.2013 17:39

Leserinnlegg

Vidaregåande skule, ein stad å starte og ein stad å fullføre

For ungdomane i Nissedal er det ei dårleg løysing, for ikkje å si inga løysing, med ein stor vidaregåande skule i Grenland

Les hele artikkelen
08.03.2013 21:31

Resolusjon frå årsmøta til Buskerud, Telemark og Vestfold KrF

Ny politikk for ufødd liv!

KrF står for ein politikk der respekten for ufødd
liv kjem f
ørst og vil i regjering endra kursen i desse
sakene.

Les hele artikkelen
1-10 | Neste
For flere nyheter - se Nyhetsarkiv