KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

20.08.2011 18:18

KrF Alnas program 2011-2015

Individet i fokus

Alna KrF vil arbeide for følgendep unkter i den kommende fireårsperioden: at Groruddalen skal være attraktiv også for småbarnsforeldre med etnisk norsk bakgrunn. at Groruddalen skal få et nytt varmtvannsbasseng på 34 grader for revmatikerne, om mulig som del av nytt badeanlegg på Økern. Les hele programmet - finnes også i menyen på venstre side.

Grace Baffoe og Hartvig Opsjøn vil fronte programmet

Alna KrFs program for 2011-2015

Individet i fokus

Alna KrF vil arbeide for:

 • at Groruddalen skal være attraktiv også for småbarnsforeldre med etnisk norsk bakgrunn.
 • at Groruddalen skal få et nytt varmtvannsbasseng på 34 grader for revmatikerne, om mulig som del av nytt badeanlegg på Økern.
 • Etablering av flere samarbeidsordninger mellom menighet og bydel til fordel for begge parter. Menighetene trenger økt samarbeid med bydelen når kirkelig fellesråd kutter i menighetenes stillingshjemler.
 • å stimulere til opprettelse og vedlikehold av arbeidsfellesskap på tvers av tro og kulturell bakgrunn, samt legge til rette for religionsdialog. Kontakt mellom kulturer skapes ved at vi arbeider sammen.
 • grasrotkontakt. Alna KrF vil søke nær kontakt med representanter for de funksjonshemmede og de eldre for å kunne bringe deres innspill inn i praktisk politikk.

 

Byutvikling

 

Alna KrF vil arbeide for:

 • at utbyggingen rundt Furuset senter skal legge til rette for en variert bebyggelse som gjør at mennesker med ulikt økonomisk fundament skal kunne kjøpe bolig og bosette seg i vår bydel.

 

 • at all utbygging skal ha en miljøprofil som sikrer at forurensning i vårt område blir mindre.

 

 • at det legges en høyskole til Groruddalen. Dette har vi i siste bystyreperiode arbeidet aktivt for og det vil vi fortsette med.

 

 • at det kommer en ny T-banelinje fra Furuset via Alnabru mot Økern

 

 • at Furusetbanen utvides mot A-hus.

 

 • at det arbeides aktivt for en ren Alnaelv og for gjenåpning bekker som nå ligger i rør. Vi ønsker en blå-grønn profil på byutviklingen i Groruddalen. Dette vil være en vesentlig ramme for utviklingen av Groruddalen på samme måte som rensing av Akerselva har vært viktig for omformingen av Nydalen fra industriområde til et attraktivt område for utdanning og boliger.