KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

15.05.2012 12:41

KrF-seier for livskvalitet

- Endelig følger regjeringen opp forslaget fra KrF om å legge inn indikatorer for livskvalitet i Nasjonalbudsjettet. Jeg ser frem til å få et konkret opplegg på bordet i 2013. Dette er en stor seier for KrF, uttaler Dagfinn Høybråten.

OECD lanserte i fjor for første gang et “better life”-initiativ der det er livskvaliteten i organisasjonens 34 medlemsland som skal måles. KrF har foreslått i Stortinget at vi utvikler et mål for ”brutto nasjonal livskvalitet” som et supplement til ”brutto nasjonalprodukt” for å sikre et bedre samsvar mellom politikken og det som gir innbyggerne høy livskvalitet.

- KrF fikk hele Stortinget med seg på forslaget om ”brutto nasjonal livskvalitet”. Jeg vil gi Sigbjørn Johnsen honnør for at han nå følger dette opp, til forskjell fra den forrige finansministeren, sier Høybråten.


På spørsmål fra Dagfinn Høybråten om når et konkret opplegg for livskvalitet i Nasjonalbudsjettet legges frem, viser finansministeren i sitt svar til perspektivmeldingen som hvert fjerde år ser langsiktige utviklingstrekk i norsk og internasjonal økonomi. I neste melding som kommer i 2013, vil det legges frem et konkret opplegg med indikatorer for livskvalitet.

- KrF er opptatt av at regjeringen nå sikrer at Norge er i front når det gjelder utviklingen av nye indikatorer for samfunnsutviklingen. Vi kan ikke vedta at alle skal være lykkelige, men dette kan bidra til å bringe bedre samsvar mellom politikken og det som er virkelig er viktig for oss som mennesker, avslutter Høybråten.