hero
Oppvekst
Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet!
hero
Eldre
Alle mennesker fortjener en verdig alderdom. Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge! Derfor trenger vi en god og tilpasset eldreomsorg, og vi må bli flinkere til å ta i bruk den ressursen eldre mennesker utgjør i samfunnet.
news

KrF sier nei til å tvangssammenslå kommuner

- Skal vi sikre en god reform mener vi det er avgjørende at frivillighetslinjen får fortsette. Et nei fra folket i en kommune, bør derfor medføre et nei, sier Knut Arild Hareide.

Les hele saken her