Partileder og barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Astrid-Therese Theisen

Et statsbudsjett med tydelig
KrF-avtrykk!

Økt barnetrygd, midler til å bekjempe ensomhet blant eldre og fritidskort til langt flere barn er blant de mange gjennomslagene KrF har sørget for i statsbudsjettet for 2021.

Illustrasjonsbilde gutt og jente på skolen. Foto: Colourbox

Skal du skrive skoleoppgave om KrF?

Skoleoppgave om KrF