Fylkesledere

Ingunn Ulfstein
Ingunn Ulfsten
Fylkesleder i Akershus
Tlf 920 26 526
Ann Kathrine Skjørshammer
Ann Kathrine Skjørshammer
Fylkesleder i Oslo
Tlf 908 99 163
Brynjar Høidebraaten
Brynjar Høidebraaten
Fylkesleder i Østfold
Tlf 90822446
Peder Hodøl
Peder Hodøl
Fylkesleder i Hedmark KrF
Tlf 40 41 09 35
Hege Irene Fossum
Hege Irene Fossum
Fylkesleder i Buskerud
Tlf 996 42 684
Toril Kristiansen
Toril Kristiansen
Fylkesleder i Oppland KrF
Tlf 95 86 46 43
Ole Døvig
Ole Døvik
Fylkesleder i Vestfold
Tlf 957 23 334
Knut Duesund
Knut Duesund
Fylkesleder i Telemark
Tlf 416 26 656
Turid Jacobsen
Turid Jacobsen
Fylkesleder i Aust-Agder
Tlf 48 11 32 46
Per Sverre Kvinlaug
Per Sverre Kvinlaug
Fylkesleder i Vest-Agder
Tlf 909 12 827
Per-Endre Bjørnevik
Per-Endre Bjørnevik
Fylkesleder i Rogaland KrF
Tlf 91 62 46 45
Pål Kårbø
Pål Kårbø
Fylkesleder i Hordaland
Tlf 934 29 063
Trude Brosvik
Trude Brosvik
Fylkesleder i Sogn og Fjordane
Tlf 913 14 389
Tore Johan Øvstebø
Tore Johan Øvstebø
Fylkesleder i Møre og Romsdal
Tlf 480 65 647
Heidi Pawlik Carlson
Heidi Pawlik Carlson
Fylkesleder i Sør-Trøndelag
Tlf 404 79 554
Jon Normann Tviberg
Jon Normann Tviberg
Fylkesleder i Nord-Trøndelag
Tlf 950 87 070
Per Pedersen
Per Pedersen
Fylkesleder i Nordland
Tlf 993 07 504
Jon Christian Anker
Jon Christian Anker
Fylkesleder i Troms
Tlf 48 14 17 16
Svein Iversen
Svein Iversen
Fylkesleder i Finnmark
Tlf 907 94 280