Landskontoret

Telefon: 23 10 28 00 | E-post: krf@krf.no
Hilde Frafjord Johnson
Hilde Frafjord Johnson
Generalsekretær
Tlf 23 10 28 00
Gunnar Rein Olsen
Gunnar Rein Olsen
Administrasjonssjef
Tlf 926 40 482
Mona Høvset
Mona Høvset
Kommunikasjonssjef, leder av avd for politikk og kommunikasjon
Tlf 982 87 021
Jorunn Strand Askeland
Jorunn Strand Askeland
Prosjektleder for organisasjon og kampanje
Tlf 404 05 015
Katrine Hansen Myklebust
Katrine Hansen Myklebust
Organisasjonsrådgiver
Tlf 45 03 71 76
Unni Wibeto Østbye
Unni Wibeto Østbye
Administrasjonssekretær
Tlf 924 14 811
Erlend Kjærnsrød
Erlend Kjærnsrød
Politisk rådgiver
Tlf 402 47 285
Andreas Haug Løland
Andreas Haug Løland
Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon
Tlf 408 29 305
Mie Inchley
Mie Inchley
Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon
Tlf 901 19 888
Reidun Wiebe Olsen
Reidun Wiebe-Olsen
Økonomikonsulent
Tlf 924 12 395
Eirik Lundstein
Eirik Lundstein
Konsulent
Tlf 924 12 397
Terje Hofstad
Terje Hofstad
IT-konsulent/organisasjonsrådgiver
Tlf 404 52 404
Evan Wilson
Evan Wilson
Prosjektkoordinator
Tlf 974 32 725