Landskontoret

Telefon: 23 10 28 00 | E-post: krf@krf.no
Geir Morten Nilsen
Geir Morten Nilsen
Generalsekretær
Gunnar Rein Olsen
Gunnar Rein Olsen
Administrasjonssjef
Tlf 926 40 482
Mona Høvset
Mona Høvset
Kommunikasjonssjef, leder av avd for politikk og kommunikasjon
Tlf 982 87 021
Eirik Nordeide Helgøy
Eirik Nordeide Helgøy
Rådgiver for generalsekretær
Tlf 917 70 501
Katrine Hansen Myklebust
Katrine Hansen Myklebust
Organisasjonsrådgiver
Tlf 45 03 71 76
Unni Wibeto Østbye
Unni Wibeto Østbye
Administrasjonssekretær
Tlf 924 14 811
Mie Inchley
Mie Inchley
Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon
Tlf 901 19 888
Ingebjørg Seim
Ingebjørg Seim
Prosjektkoordinator organisasjon og kampanje
Tlf 95840302
Eirik Lundstein
Eirik Lundstein
Konsulent
Tlf 924 12 397
Terje Hofstad
Terje Hofstad
IT-konsulent/organisasjonsrådgiver
Tlf 404 52 404
Evan Wilson
Evan Wilson
Prosjektkoordinator
Tlf 974 32 725
Johanne Nesmann
Johanne Nesmann
Økonomikonsulent
Tlf 92412313
Andreas Haug Løland (i permisjon)
Andreas Haug Løland (i permisjon)
Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon
Tlf 408 29 305