Landskontoret

Telefon: 23 10 28 00 | E-post: krf@krf.no
Geir Morten Nilsen
Geir Morten Nilsen
Generalsekretær
Elisabeth Løland
Elisabeth Løland
Kommunikasjonssjef
Tlf 997 91 613
Erling Ekroll
Erling Ekroll
Organisasjonssjef
Tlf 97724771
Eirik Nordeide Helgøy
Eirik Nordeide Helgøy
Rådgiver for generalsekretær
Tlf 917 70 501
Tove Welle Haugland
Tove Welle Haugland
Administrasjonsrådgiver
Mie Inchley
Mie Inchley
Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon
Tlf 901 19 888
Ingebjørg Seim
Ingebjørg Seim
Prosjektkoordinator organisasjon og kampanje
Tlf 95840302
Eirik Lundstein
Eirik Lundstein
Konsulent
Tlf 924 12 397
Terje Hofstad
Terje Hofstad
IT-konsulent
Tlf 404 52 404
Evan Wilson
Evan Wilson
Prosjektkoordinator
Tlf 974 32 725
Johanne Nesmann
Johanne Nesmann
Økonomikonsulent
Tlf 92412313
Liv Aass Frank
Liv Aass Frank
Prosjektmedarbeider organisasjon og kampanje
Tlf 926 54 439