Landskontoret

Telefon: 23 10 28 00 | E-post: krf@krf.no
Gunnar Rein Olsen
Gunnar Rein Olsen
Administrasjonssjef
Tlf 926 40 482
Mona Høvset
Mona Høvset
Kommunikasjonssjef, leder av avd for politikk og kommunikasjon
Tlf 982 87 021
Katrine Hansen Myklebust
Katrine Hansen Myklebust
Organisasjonsrådgiver
Tlf 45 03 71 76
Unni Wibeto Østbye
Unni Wibeto Østbye
Administrasjonssekretær
Tlf 924 14 811
Mie Inchley
Mie Inchley
Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon
Tlf 901 19 888
Ingebjørg Seim
Ingebjørg Seim
Prosjektkoordinator organisasjon og kampanje
Tlf 95840302
Eirik Lundstein
Eirik Lundstein
Konsulent
Tlf 924 12 397
Terje Hofstad
Terje Hofstad
IT-konsulent/organisasjonsrådgiver
Tlf 404 52 404
Evan Wilson
Evan Wilson
Prosjektkoordinator
Tlf 974 32 725
Andreas Haug Løland (i permisjon)
Andreas Haug Løland (i permisjon)
Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon
Tlf 408 29 305