Landskontoret

Telefon: 23 10 28 00 | E-post: krf@krf.no
Geir Morten Nilsen
Geir Morten Nilsen
Generalsekretær
Elisabeth Løland
Elisabeth Løland
Kommunikasjonssjef
Tlf 997 91 613
Erling Ekroll
Erling Ekroll
Organisasjonssjef
Tlf 97724771
Anders Våge
Anders Våge
Administrasjon- og HR-sjef
Tlf 45261713
Eirik Nordeide Helgøy
Eirik Nordeide Helgøy
Rådgiver for generalsekretær
Tlf 917 70 501
Mie Inchley
Mie Inchley
Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon
Tlf 901 19 888
Jakob Bjørnøy
Jakob Bjørnøy
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf 977 60 391
Maria Elisabeth Selbekk
Maria Elisabeth Selbekk
kommunikasjonsrådgiver
Tlf 92045367
Ingebjørg Klingenberg Kovacic
Ingebjørg Klingenberg Kovacic
Prosjektkoordinator organisasjon og kampanje
Tlf 95840302
Kari Lindtveit
Kari Lindtveit
Organisasjonsrådgiver
Tlf 900 74 614
Eirik Lundstein
Eirik Lundstein
Konsulent
Tlf 924 12 397
Liv Aass Frank
Liv Aass Frank
Administrasjonsrådgiver
Tlf 926 54 439
Johanne Nesmann
Johanne Nesmann
Økonomikonsulent
Tlf 92412313
Terje Hofstad
Terje Hofstad
IT-konsulent
Tlf 404 52 404
Evan Wilson
Evan Wilson
Prosjektkoordinator Internasjonalt Arbeid
Tlf 974 32 725
Julie Aanensen
Julie Aanensen
Prosjektkoordinator Internasjonalt Arbeid
Tlf 454 37 354