Stortingsansatte

Dag Ivar Belck-Olsen
Dag Ivar Belck-Olsen
Sekreteriatsleder
Tlf 23 31 33 85/924 28 382
Aud Grethe Sæther
Aud Grethe Sæther
Konsulent for Knut Arild Hareide og Hans Fredrik Grøvan
Tlf 23 31 33 72/ 996 15 033
Gunn Gladhaug
Gunn Gladhaug
Konsulent for Geir Jørgen Bekkevold, Torhild Bransdal og Jorunn Gleditsch Lossius
Tlf 23 31 33 83
Solveig Gullteig
Solveig Gullteig
Konsulent for Steinar Reiten, Tore Storehaug og Geir Sigbjørn Toskedal
Tlf 23 31 33 73
Geir Arne Servan
Geir Arne Servan
Politisk seniorrådgiver for parlamentarisk leder, for transport og kommunikasjonsfeltet og forsvarskomiteen. Stedfortreder for sekretariatsleder
Tlf 23 31 33 97/ 917 58 292
Alf Rose Sørgaarden
Alf Rose Sørgaarden
Politisk seniorrådgiver for Energi- og miljøkomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen og Justiskomiteen.
Tlf 23 31 33 71/ 958 91 494
Kristoffer A. Rolland
Kristoffer A. Rolland
Politisk rådgiver for finanskomiteen, arbeids- og sosialkomiteen og næringskomiteen.
Tlf 476 48 347 / 23 31 33 81
Silje Kvamme Bjørndal
Silje Kvamme Bjørndal
Politisk rådgiver for familie, kirke- og kulturkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og utdanningskomiteen.
Tlf 920 94 644
Mona Høvset
Mona Høvset
Kommunikasjonssjef landskontoret.
Tlf 982 87 021
Dag Fedøy
Dag Andreas Fedøy
Seniorkommunikasjonsrådgiver og politisk rådgiver for utenrikskomiteen
Tlf 920 54 309
Stig Øyvind Blystad
Stig-Øyvind Blystad
Kommunikasjonsrådgiver og politisk rådgiver for utenrikskomiteen
Tlf 91847226
Mie Inchley
Mie Inchley
Rådgiver for politikk og kommunikasjon
Tlf 90119888
Ingvild Ofte Arntsen
Ingvild Ofte Arntsen
Politisk rådgiver (i permisjon)
Live Husan
Live Husan
Politisk seniorrådgiver (i permisjon)