Torhild Bransdal

Om Torhild Bransdal

Torhild Bransdal er stortingsrepresentant for Vest-Agder og medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Biografi

Personalia

Født 10.04.1956

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 3 for Vest-Agder, 2009 - 2013, KrF. Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 2013 - 2017, KrF. Representant nr 6 for Vest-Agder, 2017 - 2021, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

2017-2021 Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021 Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

2017-2021 Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2019

Medlemskap i gruppestyrer

2017-2021 Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 29.01.2019 Første vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 30.09.2021 Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 29.01.2019 - 30.09.2021