01.10.2018 16:31 Tilbake til nyheter

Innkalling til ekstraordinært landsmøte i KrF 2018

Velkommen til ekstraordinært landsmøte i KrF 2. november 2018 på Scandic Oslo Airport ved Gardermoen.

 Oslo, 1. oktober 2018 

Det innkalles med dette til ekstraordinært landsmøte i Kristelig Folkeparti 2. november 2018 etter at landsstyret 28. september vedtok at samarbeidsspørsmålet skulle behandles på ekstraordinært landsmøte. Møtet avholdes på Scandic Oslo Airport ved Gardermoen og har en tidsramme fra kl. 11.00-18.30.  

Trykk her for oversikt over fordeling av og antall delegater til landsmøtet.

Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema til landsmøtet ettersendes, sammen med sakspapirene som sendes ut i midten av oktober. 

Landsmøtedelegater

Det er §4 i Kristelig Folkepartis lover som regulerer sammensetningen av landsmøtet, som består av landsstyret, stortingsgruppa, 12 utsendinger fra KrFK og 12 utsendinger fra KrFU, utsendinger fra fylkeslagene og 2 ansatte. Det heter bl.a. i §4: 

§4  LANDSMØTET

Landsmøtet er sammensatt av:

 1. a.          Sentralstyret, stortingsgruppen, eventuelle regjeringsmedlemmer
 2. b.          Delegater fra fylkeslagene, valgt etter følgende regler:
 • Fylkesleder
 • 1-500            medlemmer 2 delegater
 • 501   -  1000 medlemmer 3 delegater
 • 1001 -  1500 medlemmer 4 delegater
 • 1501 -  2000 medlemmer 5 delegater
 • 2001 -  2500 medlemmer 6 delegater
 • 2501 -  3000 medlemmer 7 delegater
 • 3001 -  4000 medlemmer 8 delegater
 • Utover dette 1 utsending for hver påbegynt 1000 medlemmer          

         I tillegg kan fylkeslagene sende: 

 • 1 delegat for inntil 2 000 stemmer ved siste stortingsvalg
 • 2 delegater for 2001 - 5 000 stemmer ved siste stortingsvalg
 • 3 delegater for 5001 - 9 000 stemmer ved siste stortingsvalg
 • 4 delegater for 9001 - 14 000 stemmer ved siste stortingsvalg
 • Ut over dette 1 delegat  for hvert påbegynt 5 000 stemmer 
 1. c.           12 utsendinger valgt av kvinneorganisasjonen (KrFK).
 2. d.          12 utsendinger valgt av ungdomsorganisasjonen (KrFU).

 

Medlemstallet pr 31.12.2017 i KrFs sentrale medlemsregister legges til grunn for beregningene av antall utsendinger. Fylkeslagene må velge sine utsendinger på ekstraordinære årsmøter. Landsstyret er innforstått med at den ordinære innkallingsfristen for fylkesårsmøtene på 4 uker må fravikes.

Alternativt kan et ekstraordinært fylkesårsmøte på telefon gjennomføres, hvor det gis fullmakt til å velge landsmøteutsendinger på et utvidet fylkesstyremøte bestående av fylkesstyret, lokallagsledere og gruppeledere. Det gjennomføres så et utvidet fylkesstyremøte der landsmøte­ut­sendinger velges.

Delegasjonene anbefales å sette opp reserver på fullmaktsskjemaene som tas med og leveres sekretariatet før landsmøtet åpner. Vi ber om at påmeldingene til landsmøtet sendes landskontoret så tidlig som mulig, og senest innen 30. oktober 2018.

 

Andre deltakere med rettigheter i landsmøtet

Det heter videre i §4 at fast tilsatte sekretærer i landspartiet, stortingsgruppen, KrF Kvinner, KrFU, og fylkessekretærer har tale‑ og forslagsrett i landsmøtet.  De to ansattes represen­tanter har fulle rettigheter i behandling av alle saker, unntatt i politiske saker hvor de har tale‑ og forslagsrett. 

Vi gjør oppmerksom på at det er de ansattes arbeidsgivere som må ta stilling til den enkeltes deltakelse på landsmøtet.  Landspartiet dekker utgifter knyttet til reise og opphold på landsmøtet for landsstyret og ansatte som skal gjøre en jobb i landsmøtet. 

Vi regner med at fylkeslagene sender fylkessekretærene til landsmøtet.  Det forutsettes at stortingsgruppa dekker utgiftene for de av sine medlemmer som ikke sitter i landsstyret, samt for de fra stortingssekretariatet som stortingsgruppa inviterer med.

 

Medlemmer o.a. gjester

Medlemmer o.a. gjester

Medlemmer av Kristelig Folkeparti har adgang til lands­møtet uten tale‑ og forslagsrett. Pris ekstraordinært landsmøte for medlemmer og andre gjester er 790 ,- Dette inkluderer tilgang til landsmøtesal, kaffepauser og lunsj på hotellet 13:00.

Påmelding sendes til konferanse@krf.no innen 15. oktober. Husk navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Ønsker du overnatting? Da må dette bookes direkte med Scandic Oslo Airport. Bookingkode: BKRF021118.

 

Her finner du oversikt over de ekstraordinære fylkesårsmøtene, som skal velge delegater til landsmøtet