13.08.2018 20:31 Tilbake til nyheter

KrF på Arendalsuka 2018

Arendalsuka er i gang, og KrF er på plass! KrF har sin egen partitime på Kanalplassen torsdag 12.30, men hele uka deltar KrF-erne i debatter om ulike temaer. Se oversikten her.
Bilde av mange som hører på KrFs appell på torget i Arendal

Under finnes en oversikt over hvilke debatter KrF-erne deltar i i løpet av uka. Torsdag kl. 12.30-13.30 er det KrFs partitime på Kanalplassen. Her blir det innlegg fra partileder Knut Arild Hareide, samtaler med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, flotte musikalske innslag og god stemning på alle måter! Alle er velkomne!

Sjekk ut Facebook-eventen her: https://www.facebook.com/events/271824206922906/

Mandag 13. august

13.00-14.15

Olaug Bollestad

Tema: Traumebehandling hos ungdom

https://arendalsuka.no/event/user-view/7153

 

15.00-16.00

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Forebygging som politistrategi og samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

https://arendalsuka.no/event/user-view/7667

 

18.00-18.30

Hilde Frafjord Johnson

Tema: ZEROs kickoff-fest med uformelle klimadilemmaer

https://arendalsuka.no/event/user-view/7080

 

Tirsdag 14. august

08.15-09.45

Hans Fredrik Grøvan og Martine Tønnessen (KrFU)

Tema: Europa, Norge, EØS og Brexit

https://arendalsuka.no/event/user-view/7923

 

09.00-11.00

Hilde Frafjord Johnson

Tema: Utviklingspolitikk for inkluderende utdanning

https://arendalsuka.no/event/user-view/6945

 

10.00-11.30

Hans Fredrik Grøvan

Tema: Spesialpedagogikk og barn i skolen

https://arendalsuka.no/event/user-view/7585

 

11.00-12.00

Hilde Frafjord Johnson

Tema: Den store utviklingsdebatten

https://arendalsuka.no/event/user-view/7240

 

11.00-12.30

Olaug Bollestad

Tema: Overdoseforebygging

https://arendalsuka.no/event/user-view/7503

 

12.30-14.00

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Kvinner, (av)makt og religion

https://arendalsuka.no/event/user-view/6826

 

12.30-13.30

Hilde Frafjord Johnson

Tema: FN og Norges rolle i multilateralt samarbeid

https://arendalsuka.no/event/user-view/7414

 

13.30-15.00

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Vår tids slaveri i Norge

https://arendalsuka.no/event/user-view/7269

 

14.00-15.00

Steinar Reiten

Tema: Unge uføre og inkludering i arbeidslivet

https://arendalsuka.no/event/user-view/8092

 

14.00-16.00

Hans Fredrik Grøvan

Tema: Tiltak for nullutslippsbiler i 2025

https://arendalsuka.no/event/user-view/6879

 

15.00-16.00

Olaug Bollestad

Tema: Pakkeforløp i helsevesenet

https://arendalsuka.no/event/user-view/7423

 

16.00-17.00

Olaug Bollestad

Tema: Barn som lider av voksnes alkoholbruk

https://arendalsuka.no/event/user-view/7920

 

16.00-17.00

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Verdier – Er norsk kultur overlegen andre?

https://arendalsuka.no/event/user-view/7432

 

16.00-17.30

Hilde Frafjord Johnson

Tema: Norsk bistand i møte med klimautfordringer og økende sult

https://arendalsuka.no/event/user-view/6889

 

17.00-18.15

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Grensehandel

https://arendalsuka.no/event/user-view/7247

 

18.00-19.30

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Kulturpolitikk og partienes ideologiske utgangspunkt

https://arendalsuka.no/event/user-view/7165

 

19.00-20.00

Steinar Reiten

Tema: Den store landbruksduellen

https://arendalsuka.no/event/user-view/7156

 

19.00-20.00

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Konvertitters rettssikkerhet

https://arendalsuka.no/event/user-view/6976

 

21.30-23.00

Knut Arild Hareide

Tema: Partilederdebatten

https://arendalsuka.no/event/user-view/6924

 

Onsdag 15. august

09.00-10.30

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Karbonfangst og -lagring

https://arendalsuka.no/event/user-view/7742

 

09.30-11.00

Eivind Skår (KrFU)

Tema: Å se psykisk og somatisk helse i sammenheng

https://arendalsuka.no/event/user-view/7698

 

09.30-11.30

Olaug Bollestad

Tema: Folkehelse og livsstilssykdommer

https://arendalsuka.no/event/user-view/7127

 

10.00-12.00

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Dokumentasjon og arkivpolitikk

https://arendalsuka.no/event/user-view/7527

 

11.30-14.00

Hans Fredrik Grøvan

Tema: Gods fra vei til sjø og bane

https://arendalsuka.no/event/user-view/8368

 

12.00-14.30

Steinar Reiten

Tema: Genmodifisert mat

https://arendalsuka.no/event/user-view/7118

 

12.30-14.00

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Forebygging

https://arendalsuka.no/event/user-view/7679

 

13.00-13.50

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Bilavgifter fremover

https://arendalsuka.no/event/user-view/8183

 

13.00-14.00

Olaug Bollestad

Tema: Mer fysisk aktivitet i skolen

https://arendalsuka.no/event/user-view/7437

 

13.30-14.30

Hilde Frafjord Johnson

Tema: Bistand og barns vilkår i partnerland

https://arendalsuka.no/event/user-view/8205

 

14.00-15.00

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Enslige mindreårige asylsøkeres omsorgstilbud

https://arendalsuka.no/event/user-view/7359

 

14.00-15.30

Olaug Bollestad

Tema: Hindrer språkkrav inkluderingsdugnad?

https://arendalsuka.no/event/user-view/6910

 

14.30-15.15

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Mediepolitikk

https://arendalsuka.no/event/user-view/7912

 

15.00-16.30

Hans Fredrik Grøvan

Tema: Yrkesfagopplæring

https://arendalsuka.no/event/user-view/7810

 

15.15-16.00

Steinar Reiten

Tema: Vilkårene for småbedrifter

https://arendalsuka.no/event/user-view/8189

 

15.30-16.30

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Barnevernet i Norge fremover

https://arendalsuka.no/event/user-view/8207

 

15.30-16.30

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Innretningen av bistand for å nå bærekraftsmålene

https://arendalsuka.no/event/user-view/7569

 

16.30-17.30

Hilde Frafjord Johnson

Tema: Utdanning i utviklingsland

https://arendalsuka.no/event/user-view/7562

 

18.00-19.00

Erik Lunde

Tema: Livet og menneskeverdet

https://arendalsuka.no/event/user-view/7416

 

18.00-20.00

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Den store likestillingsdebatten

https://arendalsuka.no/event/user-view/8039

 

 

 

 

Torsdag 16. august

08.00-09.45

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Kompetanse i barnevernet

https://arendalsuka.no/event/user-view/7440

 

08.00-10.00

Olaug Bollestad (frem til 08.45)

Tema: Strategien for sjeldne sykdommer

https://arendalsuka.no/event/user-view/7662

 

09.00- 10.30

Rebekka Ljosland

Tema: Kvalitet i eldreomsorgen

https://arendalsuka.no/event/user-view/6955

 

09.00-11.00

Olaug Bollestad

Tema: Hverdagsberedskap og samfunnssikkerhet

https://arendalsuka.no/event/user-view/7401

 

09.15-10.15

Hilde Frafjord Johnson

Tema: Flyktningpolitikk

https://arendalsuka.no/event/user-view/6971

 

10.00-10.40

Knut Arild Hareide

Tema: Partilederutspørring

https://arendalsuka.no/event/user-view/8236

 

10.00-11.00

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Svart arbeid og arbeidslivskriminalitet

https://arendalsuka.no/event/user-view/7263

 

10.30-11.30

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Ungdoms psykiske helse

https://arendalsuka.no/event/user-view/7597

 

11.00-13.00

Viggo Lütcherath

Tema: Helse- og omsorgstjenesten i kommunene

https://arendalsuka.no/event/user-view/7171

 

12.30-13.30

Tove Welle Haugland, Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad

KrFs partitime

https://www.facebook.com/events/271824206922906/

 

13.30-14.30

Hilde Frafjord Johnson

Tema: Dialog og enhetsarbeid i polariseringens tid

https://arendalsuka.no/event/user-view/7792

 

14.00-15.30

Rebekka Ljosland

Tema: Tiltak for å gi eldre bedre muligheter for å klare seg lengre i eget hjem

https://arendalsuka.no/event/user-view/7850

 

14.00-16.00

Kjell Ingolf Ropstad

Tema: Elektrifisering og jobbskaping

https://arendalsuka.no/event/user-view/7953

 

15.00-16.30

Olaug Bollestad

Tema: Morgendagens helsetjeneste og kronikernes behov

https://arendalsuka.no/event/user-view/7097

 

16.00-18.00

Hans Fredrik Grøvan

Tema: Hvordan kan friskolene bidra til å skape fremtidens skole?

https://arendalsuka.no/event/user-view/7030

 

16.00-18.00

Rebekka Ljosland

Tema: Hvilken kompetanse trengs i fremtidens eldreomsorg?

https://arendalsuka.no/event/user-view/8457

 

17.00-18.30

Olaug Bollestad

Tema: Helse- og omsorgsbygg

https://arendalsuka.no/event/user-view/7212

 

17.00-18.30

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Nasjonal satsing på kulturturisme

https://arendalsuka.no/event/user-view/8106

 

18.45-20.00

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Hvem er best på kultur – kommunene eller staten?

https://arendalsuka.no/event/user-view/8162

 

 

Fredag 17. august

 10.00-10.50

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Kirkebygg

https://arendalsuka.no/event/user-view/7395

 

11.00-11.45

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Finansiering av norsk innhold på film og TV

https://arendalsuka.no/event/user-view/6802

 

12.00-13.30

Geir Jørgen Bekkevold

Tema: Kulturen inn i en ny tid

https://arendalsuka.no/event/user-view/7413