06.04.2016 13:26 Tilbake til nyheter

KrF i bystyre og byråd 2015-2019

Bystyresiden

Dag-Inge Ulstein, Rebekka Ljosland og Trygve Birkeland sitter i bystyret for KrF i Bergen.

Kontaktinformasjon:

Gruppeleder Trygve Birkeland
Tlf: 917 89 168
Epost: trygve.birkeland@bergen.kommune.no

Politisk rådgiver Eivind Skår
Tlf: 980 37 078
Epost: eivind.skar@bergen.kommune.no

Byrådssiden

Håkon Pettersen er finansbyråd. Han har tidligere jobbet som politisk rådgiver for daværende finansbyråd Dag Inge Ulstein, og som politisk rådgiver for Rebekka Ljosland. I perioden 2011-2015 var han vararepresentant til bystyre for KrF. Fra 2015-2017 var han nestleder i Tankesmien Skaperkraft. Fra 2012-2015 var han rektor ved Bergen Bibelskole. Han har en mastergrad i pedagogikk med vekt på ledelsen fra Norsk lærerakademi. 

Beate Husa er ny helsebyråd. Hun har en bachelor i samfunnsøkonomi, og har de siste årene arbeidet som administrasjonsleder i Fyllingsdalen menighet og før det kirkeverge i Sund kommune. Hun har tre barn. Husa er leder i utvalg for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune, og medlem i fylkestinget. I årene 2011-2015 var hun nestleder i Hordaland KrF. Hun var lokallagsleder i Sund KrF fra 2006 til 2016, og satt i kommunestyre i Sund kommune fra 2007-2017. Hun har også i årene 2015-2019 var medlem i Bjørgvin bispedømmeråd, vært styremedlem i Beredt AS og Beredt kompetanse, og styremedlem i Kystsogevekene.

Jon Olav Økland er rådgiver for Håkon Pettersen på byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom.

Maria Moe er rådgiver for Rebekka Ljosland på byrådsavdeling for helse og omsorg. 

Kontaktinformasjon:
Håkon Pettersen, byråd for finans, eiendom og eierskap
Epost: hakon.pettersen@bergen.kommune.no

Rebekka Ljosland, byråd for helse og omsorg
Epost: beate.husa@bergen.kommune.no

Jon Olav Økland, politisk rådgiver for Håkon Pettersen
Tlf: jon.okland@bergen.kommune.no
Epost: 986 75 840

Maria Moe, politisk rådgiver for Beate Husa
Tlf: 408 16 704
Epost: marie.moe2@bergen.kommune.no