24.04.2020 10:31 Tilbake til nyheter

Nå begynner nominasjonsarbeidet frem mot Stortingsvalget

Nå begynner nominasjonsarbeidet frem mot Stortingsvalget i 2021. Viken KrF skal stille med tre lister til dette valget, én i hver av de tre stortingsvalgkretsene i fylket; Akershus, Buskerud og Østfold. På fylkesårsmøtet ble det derfor valgt tre nominasjonskomiteer som skal lede dette arbeidet, frem mot nominasjonsmøtene i november.
Valgurne
Foto: Tore Fjeld

Ut over høsten skal det være to høringsrunder hvor medlemmer og lokallag får komme med sine innspill. Nominasjonskomiteene skal også intervjue alle aktuelle kandidater til de øverste plassene. Invitasjon til å delta i nominasjonsprosessen vil bli sendt ut på epost i løpet av sommeren.

Nedenfor finner du en oversikt over hvem som sitter i de tre nominasjonskomitéene. Hver komité skal selv konstituere seg med leder og nestleder.

 

NOMINASJONSKOMITÉ FOR AKERSHUS

 • Sverre Kragseth
 • Ellen Weydahl
 • Arne Willy Dahl
 • Kari Husøy
 • Rune Skansen
 • Tonje Ranvik
 • Leontine Umugiraneza
 • Vara: Kristin Theisen
 • Sekretær: Kasy Galgalo

 

NOMINASJONSKOMITÉ FOR BUSKERUD

 • Terje Wollan Dahl
 • Turid Solberg Thomasen
 • Sigrid Ingeborg Gislerud
 • Solveig Berg Vego
 • Trond Johansen
 • Ludvig Munkejord
 • Vara: Hege Irene Fossum
 • Sekretær: Liv Aass Frank

 

NOMINASJONSKOMITÉ FOR ØSTFOLD

 • Line Henriette Holten
 • Brynjar Høidebraaten
 • John Thune
 • Geir M Hansen
 • Kamilla Synnøve Pletten Aasgard
 • Mona Hovland Wendelborg
 • Bjørnar Grønbech
 • Vara: Anne Karine Gramén
 • Sekretær: Kasy Galgalo