17.04.2020 15:35 Tilbake til nyheter

Ny fylkesleder i Viken KrF

Britt Gulbrandsen gleder til å ta fatt på jobben som fylkesleder, og til å bli kjent med folk i hele det store nye fylket. Viken KrFs nyvalgte fylkesleder har lang politisk erfaring, først som varaordfører og så ordfører i to år, før hun ble fylkestingspolitiker.
Britt Gulbransden
Foto: Astrid-Therse Theisen

Hun bor i Spydeberg, hvor hun født og oppvokst. Hun er gift og har 3 barn, og 2 barnebarn. Hun har bakgrunn fra interiør og dekorasjon.
Da hun for mange år siden ble spurt om å være med i politikken, takket hun ja, og sier det har vært morsomt og lærerikt. Hun liker at man kommer borti så mange forskjellige typer folk. Selv om det blir mye tid på KrF, syns hun at hun får mye igjen, og det motiverer henne.

Den første oppgaven hun vil ta fatt på er å jobbe for at fylkesstyret skal bli et godt team, og at de som er valgt inn skal jobbe godt sammen. Hun har lyst til å få til et velfungerende styre, og jobbe for at det skal bli en sammenspleiset gjeng som kan gi inspirasjon til KrFerne i kommunene.

De store avstandene i Viken er hun ikke så bekymret for. Fylkesstyret har hatt annethvert styremøte digitalt på Teams, og det har fungert godt. I tillegg er det viktig å benytte regionene og møtes litt oftere der. Man kan for eksempel satse mer på medlemsmøter regionalt, slik at det det ikke blir så lange avstander. De ansatte på fylkeskontoret skal være mer aktive og komme rundt på besøk, hun og Ida Lindtveit Røise som sitter på fylkestinget vil også gjerne reise rundt.

Hun håper hun kan være en effektiv fylkesleder som klarer å få med seg folk. Ledererfaring har hun fra da hun var ordfører. Det at hun ar vært med lenge i politikken både på kommune- og fylkesnivå er en erfaring som vil bli nyttig i oppgaven hun nå tar fatt på. Hun er omgjengelig, og syns det er hyggelig å være sammen med mennesker, og å diskutere politikk.

Britt brenner for et sterkt og levedyktig KrF.
-Vi har mange gode verdier i bunnen, og når vi ser hva folk svarer på valgomaten, ser vi at det er mange som er enige med våre verdier, og det må vi bli flinkere til å få fram.