Ledige stillinger i KrF

Vil du bli del av et spennende team og gjøre en innsats for KrF?
Kjell Ingolf Ropstad

Organisasjonssekretær
(100% prosjektstilling frem til valget 2021)

Kristelig Folkeparti har ca. 20.000 medlemmer, fordelt på 11 fylkeslag og 276 lokallag. I perioden 2017-2021 har KrF 8 representanter på Stortinget. Det er i dag 16 ansatte på partiets landskontor. I tillegg har partiet 11 fylkessekretærer og 4 administrasjonssekretærer som betjener de ulike fylkeslagene. Det er også 14 ansatte i KrFs stortingssekretariat. 

Stillingsbeskrivelse

Vi søker organisasjonssekretær for det nye fylket Vestland, en prosjektstilling frem til stortingsvalget i september 2021. Du vil jobbe med å motivere og inspirere lokallag og tillitsvalgte, og være tett knyttet til det sentrale partiapparatet ved organisasjonssjef Erling Ekroll. Arbeidssted Bergen.

Arbeidsoppgaver

Organisasjonssekretæren vil være en viktig drivkraft i forberedelse og gjennomføring av valgkampen i Vestland, sammen med fylkessekretær, fylkesleder og valgkamputvalget. Sentrale arbeidsoppgaver vil være tilrettelegging og gjennomføring av

•             styrearbeid

•             konferanser og skoleringsvirksomhet

•             informasjonsvirksomhet

•             valgkamp og mobilisering

•             øvrig faglig organisasjonsarbeid

Stillingsstørrelsen er 100 prosent.

Egenskaper hos søkeren

Det søkes en person med god skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode samarbeidsevner og god organisasjonsforståelse. Samtidig er det en klar fordel om en har bakgrunn og kunnskap om kommunikasjon, kampanjearbeid og sosiale medier. Det er fortrinnsvis ønskelig med utdannelse på bachelornivå innenfor organisasjon, pedagogikk, politikk eller kommunikasjon/informasjon. Relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse. Kjennskap til KrFs organisasjon, ideologi og politikk er en fordel.

KrF kan tilby meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver og stor grad av selvstendighet. Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt mot KrFs program og verdigrunnlag. Det er kontorplass i Bergen, og det må regnes med noe reisevirksomhet.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til organisasjonssjef Erling Ekroll, tlf: 977 24 771, eller fylkessekretær Sondre Olsen tlf: ‭926 05 163‬

Søknad med CV og attester sendes Kristelig Folkeparti, på epost eek@krf.no

Søknadsfrist: 19. juni