Ledig stilling som fylkessekretær Agder i 80 -100% (vikariat)

Vil du bli del av et spennende team og gjøre en innsats for KrF? Vi søker fylkessekretær for Agder KrF. Stillingen er et vikariat som forventes å vare til 2021. Dette er en selvstendig stilling der en jobber for å motivere og inspirere lag og tillitsvalgte og der en er tett knyttet til det sentrale partiapparatet i generalsekretærens stab. Fylkeslagets stab består også av en administrasjonssekretær i 60-80%.
Bilde av mange som hører på KrFs appell på torget i Arendal

Arbeidsoppgaver

Fylkessekretæren er navet i organisasjonen i fylket, og er også den viktigste drivkraften i valgkampene, sammen med fylkesleder. En har det overordnede faglige og administrative ansvaret for fylkeslagene, og vil i nært samarbeid med leder følge opp fylkeslagenes vedtatte mål og strategier. Sentrale arbeidsoppgaver vil være tilrettelegging og gjennomføring av styrearbeid, konferanser og skoleringsvirksomhet, informasjonsvirksomhet, valgkamp og oppfølging av lokallagene. Stillingsstørrelsen er 80 - 100 %.

Egenskaper hos søkeren

Det søkes en person med god skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode samarbeidsevner og god organisasjonsforståelse. Samtidig er det en klar fordel om en har bakgrunn og kunnskap om kommunikasjon og sosiale medier. Det er fortrinnsvis ønskelig med utdannelse på bachelornivå innenfor organisasjon, pedagogikk, politikk eller kommunikasjon/informasjon. Relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse. Kjennskap til KrFs organisasjon, ideologi og politikk er en fordel.

KrF kan tilby meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver og stor grad av selvstendig frihet.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt mot KrFs program og verdigrunnlag.

Arbeidssted er fylkeskontoret i Kristiansand. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Lønn etter avtale. Pensjonsordning.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til adm.sjef Gunnar Rein Olsen, e-post gol@krf.no, tlf. 23 10 28 00, eller til fylkesleder Per Sverre Kvinlaug, e-post pkvinlau@gmail.com, tlf 909 12 827.

Søknad med CV og attester sendes Kristelig Folkeparti, på krf@krf.no

Søknadsfrist: 29.11.2019