Internasjonalt arbeid

KrF jobber med internasjonale spørsmål på flere plan. Både gjennom politiske prosesser om utenriks- og utviklingspolitikk, intern kursvirksomhet og samarbeid med partier i andre land. Her kan du finne mer informasjon om alle disse arbeidene.
en felles verden

Internasjonalt arbeid

KrF jobber kontinuerlig sammen med søsterpartier i andre land, både direkte og gjennom organisasjoner i Norden, Europa og globalt. Her diskuterer vi felles utfordringer og ser etter måter å lære av hverandre. Les mer her.

KrFs utviklingsmelding

Høsten 2016 laget KrF en egen alternativ utviklingsmelding i fravær av en melding fra regjeringen. Denne ble utviklet gjennom en bred prosess der alle kunne sende innspill til partiet. Melding ble så skrevet av KrFs internasjonale utvalg, i samarbeid med KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson og utviklingspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad. Les mer her.

Internasjonale kurs

Hvert år setter vi også et eget internasjonalt fokus som en del av kursaktiviteten for KrF-ere i hele landet. Disse gjennomføres lokalt, med fylkets internasjonalt ansvarlige i spissen. Les mer her.

Er du internasjonalt ansvarlig i ditt fylke? Les mer om hvordan du kan arrangere lokale aktiviteter her

KrF har også et fast internasjonalt utvalg, nedsatt av sentralstyret, som du kan lese mer om her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosjektkoordinator for KrFs demokratiprosjekter og ansvar for skolering:

 
Evan Wilson
974 32 725
ewi@krf.no

------------------------------------------------------------------------------------------------------------