Politikken A til Å
Program 2017-2021

KrFs stortingsprogram 2017-2021

Hva er det KrF går til valg på i stortingsvalget i 2017? Les programmet med KrFs politikk for neste stortingsperiode her.

På KrFs landsmøte den 27.-30. april ble det vedtatt nytt stortingsprogram for neste periode fra 2017-2021.

Du finner dette vedtatte programmet i en foreløpig utgave her:

KrFs stortingsprogram for perioden 2017-2021

Programdokumentet er oppdatert med alle de politiske vedtakene som ble gjort på landsmøtet, men det er foreløpig ikke endelig korrekturlest, så noen mindre justeringer her og der kan forekomme sammenlignet med det som blir det endelige programmet.