forside til programutkast

Program 2017-2021

Les programkomiteens endelige forslag til nytt stortingsprogram her!

Nå har KrFs programkomité ferdigstilt andreutkastet sitt og sendt dette ut til partiorganisasjonen vår. Dette er det endelige programforslaget fra komiteen, og det er dette som vil være grunnlaget når landsmøtet skal behandle programmet i april neste år.

Du kan lese andreutkastet til program her:

Programforslag, andreutkast til nedlasting (pdf 1,91 MB)

Programforslaget , andreutkast til nedlasting (word 513 kB)

Andreutkastet er sendt på høring til de delene av KrFs partiorganisasjon som har delegater på landsmøtet. Det omfatter fylkeslagene, sentralstyret, stortingsgruppa, KrFU og KrF Kvinner, og det er disse instansene som har mulighet til å komme med formelle endringsforslag i denne runden. Høringsfristen for endringsforslag er satt til 1. februar 2017. Deretter vil de innkomne forslagene først bli behandlet av en redaksjonskomité, deretter av KrFs landsstyre i mars, og til slutt vil KrFs landsmøte 27.-30. april neste år behandle forslagene og vedta endelig program.

For høringsinstansene:

Endringsforslagene skal leveres elektronisk ved hjelp av Excel-skjemaet nedenfor. Hvert enkelt forslag skal utfylles fullstendig med forslagsstiller, sidenummer, linjenummer etc. for å unngå misforståelser. Vær oppmerksom på at Word-utgaven kan forskyve seg litt fra maskin til maskin, slik at det kan bli avvik på linjenummereringen. Legg derfor til grunn PDF-filen for identifisering av linjenumre for endringsforslagene i Excel-skjemaet. Endringsforslagene sendes på e-post til politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød på adressen innen 1. februar 2017

Last ned endringsforslagsskjema (xlsx, 48 kB)

For andre:

Hvis du ikke er medlem av instansene som skal fremme endringsforslag, kan du likevel gjerne komme med innspill til oss! Du kan ta kontakt med fylkeslaget der du bor og foreslå ting overfor dem, som de i sin tur eventuelt kan foreslå videre for landsmøtet. Kontaktinfo til fylkeslagene finner du her: Fylkesledere og fylkessekretærer

Alternativt kan du sende oss en e-post til program@krf.no. Her kan du også ta kontakt dersom du har flere spørsmål rundt prosessen. Dette gjelder også organisasjoner og andre som ønsker å gi oss innspill i denne fasen. Det tar vi gjerne imot!

 

Om programkomiteen:

Programkomiteen består av (f.v.): Tore Christiansen, Dag Sele, Dagrun Eriksen (leder), Erik Lunde, Erlend Kjærnsrød (sekretær), Ida Lindtveit (KrFU), og Jorunn Hallaråker. Oddbjørg Minos (KrF Kvinner) og Geir Jørgen Bekkevold (stortingsgruppen) var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: MONA HØVSET

Programkomiteen har jobbet siden høsten 2015 og vært ledet av KrFs 1. nestleder Dagrun Eriksen. Foruten henne har komiteen bestått av Erik Lunde, Jorunn Hallaråker, Tore Christiansen, Dag Sele, Ida Lindtveit, Oddbjørg Minos og Geir Jørgen Bekkevold. Programkomiteens sekretær er politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød.