Franchisevirksomheter

2018:

Representantforslag om franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter, Jf. Dok 8: 294 (2017-2018), Innst. S 392 (2017-2018). Forslaget fikk ikke flertall, men Stortinget vedtok enstemmig følgende forslag fra KrF: Stortinget ber regjeringen utrede omfang og særtrekk ved organiseringer som franchise, konsern og liknende, med vekt på arbeidsgiveransvar og arbeidstakeres rettigheter samt franchisetakers posisjon overfor franchisegiver.