Nordsjødykkerne

Arbeids- og sosialdepartementet la våren 2014 frem, Prop. 88 S (2013-2014), hvor regjeringen forslo å tilby nordsjødykkerne en kompensasjon på 20 G. Dette var en tilleggskompensasjon til 2004-ordningen, hvor nordsjødykkerne fikk inntil 40 G. Et enstemmig Storting vedtok tilleggskompensasjonen på 25 G. I tillegg ble det gitt en politisk og moralsk beklagelse til nordsjødykkerne, deres pårørende og øvrige berørte for hendelsene i perioden 1965 til 1990, og for prosessen for en endelig avslutning frem til i dag. KrF er glad for at det ble satt et verdig punktum i saken, både med tanke på en verdig kompensasjon og kompensasjon for dykkerne.