Pensjonsordninger

2018:

Representantforslag om pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av velferdstjenester

KrF stemte ikke for forslaget fra SV om å kreve offentlig tjenestepensjon ved alle konkurranseutsettinger av velferdstjenester av hensyn til hva konsekvensene kunne bli for mange ideelle organisasjoner, jf. Dok 8: (2017-2018), Innst.  S (2017-2018). Men vi fremmet et løst forslag fra om å be regjeringen vurdere hvordan det kan motvirkes at bruk av anbud i offentlig sektor, herunder ved virksomhetsoverdragelse og skifte av leverandør, svekker ansattes pensjonsvilkår. KrF sikret også flertall sammen med opposisjonen for å vurdere å etablere en tilsynsordning med tilhørende sanksjoner, som skal sikre at bedriftene følger opp den lovbestemte plikten til å opprette og beholde obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte.