Matsvinn

 

Utregninger gjort av Fremtiden i våre hender viser at 361 000 tonn spiselig mat kastes årlig i Norge. Denne maten klimagassutslippene til 375 000 biler og kunne ha mettet 900 000 mennesker. FN har i sine nye bærekraftsmål satt et mål om at verdens matkasting skal halveres innen 2030. Skal Norge klare dette må det tas grep også fra politisk hold, selv om vi vet at bransjen selv har gjort mye riktig og viktig de siste årene. Derfor fremmet KrF et representantforslag med tiltak som skulle redusere matsvinn i alle ledd. Dette ble behandlet høsten 2016.

 

Forslagene var følgende:

– Holdningskampanje rettet mot forbrukere for å øke kunnskap om alternativer og forebygge matsvinn.

– En bedre og mer nøyaktig datomerking.

– Utvikling av emballasje som forlenger holdbarheten.

– Økt bruk av kildesortering.

– Utredning av en matkastelov som pålegger dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien å gi bort mat som de ikke kan selge til veldedige organisasjoner.

– Etablere flere matsentraler som kan ta imot og distribuere mat som ikke kan selges i butikker, men fortsatt er spiselig.

 

Det var forslaget om å utrede innføring av en norsk versjon av matkastelovene Frankrike og Italia har innført som fikk mest oppmerksomhet. En samlet komite støttet KrF i at behovet for en slik lov bør utredes. Komiteen stilte seg også bak forslag om utredning av datostempling og komme tilbake til kommunenes håndtering av matavfall i avfallsmeldingen. Komiteen støttet også de andre forslagene og intensjonen i disse, men da i merknadsform.

 

Her kan du lese forslag og innstillingen: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66793