KrFs politikk

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

HAR DU SKOLEOPPGAVE?  Se her

Les mer om kristendemokratisk ideologi og KrFs verdigrunnlag her

Her finner du 10 gode grunner til å stemme KrF 11. september 

Her finner du vårt politiske program for 2017-2021 

KrFs historie

Valgkampens videoer, fylkenes brosjyrer og løpesedler

Våre hovedsaker
Familie
Familie
KrF vil legge til rette for sterkere og tryggere familier som har valgfrihet og fleksibilitet til å velge løsninger som er best for seg og sine barn. KrF sier derfor ja til både kontantstøtte og gode barnehager.
Skole og utdanning
Skole og utdanning
KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Da trenger vi flere dyktige lærere som har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.
Klima og miljø
Klima og miljø
Vi må ha som mål å overlevere planeten vår til våre etterkommere i en litt bedre stand enn vi overtok den fra våre forfedre. Det krever handling, og Norge må ta sin del av ansvaret.
Eldre
Eldre
Alle mennesker fortjener en verdig alderdom. Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge! Derfor trenger vi en god og tilpasset eldreomsorg, og vi må bli flinkere til å ta i bruk den ressursen eldre mennesker utgjør i samfunnet.
Internasjonal rettferdighet
Internasjonal rettferdighet
Kampen mot fattigdom og klimaendringer er de største utfordringene verden står overfor. For oss kristendemokrater er det en selvfølge at alle mennesker har ukrenkelig verdi og derfor har rett på muligheten til liv i frihet fra fattigdom, forfølgelse og undertrykkelse.
KrFs stortingsprogram 2017-2021
KrFs stortingsprogram 2017-2021
Hva er det KrF går til valg på i stortingsvalget i 2017? Les programmet med KrFs politikk for neste stortingsperiode her.