KrFs ressursbank
Oslo, Bjørvika sett fra sjøen
Foto: Colorbox

Storby

Til deg som skal jobbe med valgkamp i byen. Her etablerer vi et nettverk mellom dere i de store byene, et sted å samordne målgrupper, produksjon og program og sørge for at de beste ideene blir gjennomført i flere storbyer. Her kan dere som har ansvar i storbyene få anledning til å jobbe smart, dra veksel av hverandres kompetanse og score på valget.

Til Valgkampledere, listekandidater, fylkesledere, lokallagsstyrer

Storbyene er avgjørende for å sikre et godt valgresultat for KrF. Det er selvsagt på grunn av antall velgere, men også fordi vi ser et potensial i de store byene som ikke er høstet ennå.  Storbyene har andre utfordringer enn bygda. Samferdsel kan handle om kollektivtrafikk og tilrettelegging for sykkel. Barns oppvekstsvilkår om barnefattigdom og utenforskap. Mange sliter med ensomhet blant og mangel som tilhørighet.

Her kan vi velge felles politiske tema og målgrupper som er utledet fra KrFs valgkampstrategi, og samarbeide om ideer, verktøy, arrangementer og finansiering.

Her finner du felles dokumenter som gjør oss målrettede og samstemte som igjen vil gi oss bedre gjennomslag og flere stemmer.

 

Målgrupper for storbyene valget 2019  

Politiske fellessaker for storbyene 

Facebookgrupper for valgkampledere og listetopper