Stortingsrepresentanter

Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan
Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Parlamentarisk leder, medlem i Utdannings- og forskningskomiteen, medlem i Transport- og kom-komiteen (skygge) og 1. vara til Utvidet utenriks- og forsvarskomité
Tlf 23 31 32 46 / 900 50 918
Bli bedre kjent
Geir Jørgen Bekkevold
Geir Jørgen Bekkevold
Stortingsrepresentant for Telemark, Parlamentarisk nestleder og leder av Helse- og omsorgskomiteen
Tlf 23 31 32 39/ 950 51 967
Bli bedre kjent
Torhild Bransdal
Torhild Bransdal
Stortingsrepresentant for Vest-Agder og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen
Tlf 982 99 701
Bli bedre kjent
Tore Storehaug
Tore Storehaug
Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane og medlem av FInanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen
Tlf 941 45 145
Bli bedre kjent
Steinar Reiten
Steinar Reiten
Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal og medlem av Næringskomiteen.
Tlf 952 35 615
Bli bedre kjent
Jorunn Lossius
Jorunn Gleditsch Lossius
Møter fast for Kjell Ingolf Ropstad (Aust-Agder). Medlem av Familie- og kulturkomiteen
Tlf 401 05 123
Bli bedre kjent
Geir Sigbjørn Toskedal
Geir Sigbjørn Toskedal
Møter fast for Olaug Bollestad (Rogaland). Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen (skygge)
Bli bedre kjent
Torill Selsvold Nyborg
Bli bedre kjent